Beredskab Til Kulde Beskaaret

Passagertal

Passagererne strømmer til Letbanen

For andet kvartal i træk sætter passagererne rekord i Letbanen. I tredje kvartal rejste mere end 1.5 millioner passagerer med Letbanen, og det er en fremgang på mere end 26 procent i forhold til samme periode i 2019.

Mere end 16.500 passagerer har dagligt rejst med Letbanen i tredje kvartal. Og selv om tredje kvartal løber hen over sommerferien, er det en stigning på næsten 10 procent i forhold til sidste kvartal.

”Det er virkelig gode nyheder. Vi er altid glade for at flere vælger at tage Letbanen”, siger Michael Borre, administrerende direktør ved Aarhus Letbane. ”Vi havde da også håbet at se en stigning i passagertallet, da vi indførte kvartersdrift til Hornslet”.  

Og de ekstra afgange på L1 mellem Hornslet og Aarhus H er en af hovedårsagerne til de flotte passagertal. L1 mellem Grenaa og Aarhus H har oplevet en tilgang af passagerer på mere end 19 procent sammenlignet med sidste kvartal. Den store stigning i passagertilgang på L1 mellem Grenaa og Aarhus H ligger primært i hverdagen, og det giver også anledning til glæde hos Letbanen.

”At flere har valgt at rejse med Letbanen i hverdagen indikerer, at det er pendlere, der rejser til og fra arbejde. Det er en rigtig god tendens, da pendlertrafikken er kernen i den kollektive trafik”, siger Michael Borre. ”Vi ser også en stigning på L2, som har flere passagerer med end tidligere. Her er der en stigning på 5,5 procent i forhold til sidste kvartal, og det er også en flot stigning, når man tænker på, at L2 har haft en kontinuert fremgang de sidste par år”.

Tal fra 2019 for både L1 og L2 viser også en tydelig fremgang. Den mest markante fremgang er som forventet på L1 mellem Grenaa og Aarhus H, hvor afgangene siden 2019 er øget med henholdsvis halvtimesdrift og kvartersdrift.

Det samlede passagertal for året er på nuværende tidspunkt på 4.105.650 passagerer og med et samlet passagertal for 2019 på 4.788.295, ser det ud til, at Letbanen kan forvente at sætte endnu en rekord i år.

 

Udviklingen i passagertal 2019-2022 opgjort kvartalsvis

Letbanen i tal
Mere end 80 procent af passagerne rejser i hverdagen mandag til fredag. Næsten 70 procent af passagerne rejser på L2 mellem Odder og Lystrup/Lisbjerg via Aarhus H og AUH, mens mere end 30 procent af passagerne rejser på L1 mellem Grenaa og Aarhus H.