Strategiplan 2026

Strategiplan

Ny strategiplan sætter fokus på en fortsat stabil og effektiv drift samt at få endnu flere passagerer i Letbanen

I Aarhus Letbane har vi valgt at kigge fremad, og bestyrelsen har derfor besluttet en strategiplan for de næste 5 år. Vi kalder den Strategiplan 2026, og i den sætter vi fokus på 6 strategiske indsatser. Tilsammen skal de 6 indsatser understøtte en fortsat stabil og effektiv drift, og samtidig arbejde med at få flere passagerer i togene.

Letbanen er en del af den grønne omstilling og som et højklasset, kollektivt trafiksystem, udfører Letbanen en vigtig funktion for mange østjyders transportbehov. Letbaner er fremtidens transportmiddel i tætbebyggede områder, og Aarhus Letbane binder desuden by og land sammen gennem de to baner udenfor byen.

Det strategiske hovedmål er at få flere passagerer i togene. Det arbejder vi tæt sammen med Midttrafik omkring. Derudover vil Aarhus Letbane arbejde målrettet med Letbanens brand.

Strategiplanen er den første Aarhus Letbane har udarbejdet, og det er også første gang at der laves en målrettet indsats i forhold til passagererne, branding og omdømme. At levere en stabil drift er fortsat en topprioritet, og der er stadig forbedringsmuligheder. Men den gode drift skal gå hånd i hånd med de gode historier fra passagernes hverdag. Den balance skal strategien også være med til at italesætte.

Download strategiplan 2026 her.

Spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand Mie Krog på miekrog@vimavima.com eller tlf. 53 78 16 06.