Letbanen i Noerreport krydset

Vedligehold

Letbanesporet ved Nørreport skal vedligeholdes

I weekenden den 26. - 27. november 2022 vil letbanesporet ved Nørreportkrydset være delvist spærret.

Letbanesporet i krydset ved Nørreport skal vedligeholdes, og det kræver arbejde, der medfører, at både trafikanter og letbanetog vil have begrænset adgang gennem krydset. Arbejdet foregår fra natten til lørdag og frem til mandag morgen, og det vil desværre give støjgener for naboerne i perioder under arbejdets udførelsen. 

For passagerne betyder spærringen, at der ikke kører letbanetog på L1 mellem Aarhus H og Lystrup, fra lørdag morgen frem til søndag nat.

L2 mellem Aarhus H og Universitetshospitalet vil også være lukket. Men der vil være timedrift mellem Universitetshospitalet og Lystrup, der passer med videre forbindelse til og fra Grenaa. Strækningen mellem Odder og Aarhus H vil ikke blive berørt.

Let vedligehold mellem Nørreport og Aarhus Universitetshospital
For at bruge tiden bedst muligt foretages der også vedligehold langs letbanesporet mellem Nørreport og Aarhus Universitetshospital. Vedligeholdet består blandt andet af nedklipning af græsarealer samt fjernelse af affald. Arbejdet foregår fra natten til lørdag og frem til mandag morgen og kan give mindre støjgener i korte perioder.

Trafiksignal ved Dokk1
Aarhus Kommune arbejder på at øge sikkerheden og tilgængeligheden for fodgængerne ved letbanesporene ved Dokk1. I den forbindelse foretages det forberedende arbejde til et nyt trafiksignalanlæg, som skal forbedre forholdene mellem letbanen og krydsende fodgængere under Dokk1. Arbejdet vil give støjgener i perioder.

Vi beklager de gener arbejdet måtte have for både passagerer og naboer.

Aarhus Letbane og Midttrafik anbefaler, at man altid tjekker Rejseplanen og Midttrafiks hjemmeside, hvis man skal med Letbanen.