Odder-ansgn-afl

Vedligehold

Vedligeholdelse af Odderbanen

I de næste par uger vil Aarhus Letbane arbejde intensivt med vedligeholdelsesopgaver på strækningen mellem Odder og Aarhus H.

Det betyder, at der ikke vil køre letbanetog i de sene aften- og nattetimer i perioden 27. marts til 7. april. Alle afgange mellem Odder og Aarhus H er aflyst i tidsrummet 22.00 og frem til 5.45.

Perioden er en såkaldt kampagneuge, hvor vi bundler en række vedligeholdelsesopgaver for at udføre dem så effektivt som muligt. Opgaverne kan være mange, men i denne omgang er der særligt fokus på at få renset grøfterne langs banen, foretaget målinger på køreledningerne og udført vedligehold af transformerstation. Når grøfterne skal renses, kan det medføre kortvarige støjgener for naboer til Letbanen.

Der vil også blive udbedret andre mindre fejl og mangler på strækningen, så vi er klar til at gå foråret og sommeren i møde.

Vedligeholdelsesarbejdet udføres hovedsageligt i nattetimerne for at undgå at påvirke Letbanens drift. 

 

Aarhus Letbane og Midttrafik anbefaler, at man altid tjekker Rejseplanen og Midttrafiks hjemmeside, hvis man skal med Letbanen.