Midttrafik Billede

Vedligehold

Vedligeholdelse på Grenaa strækningen

I uge 26 vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningen mellem Grenaa og Aarhus H.

Det betyder, at der ikke vil køre letbanetog i de sene aften- og nattetimer i perioden 26. juni til 2. juli. Alle afgange mellem Grenaa og Aarhus H er aflyst i tidsrummet 21.00 og frem til 5.45.

Perioden er en såkaldt kampagneuge, hvor vi bundler en række vedligeholdelsesopgaver for at udføre dem så effektivt som muligt. Opgaverne kan være mange, men i denne omgang er der særligt fokus på at beskære bevoksning langs banen. Beskæringen kan give kortvarige støjgener for naboer til Letbanen.

Der vil også blive udbedret andre mindre fejl og mangler på strækningen, så vi er klar til at gå sommeren i møde.

Vedligeholdelsesarbejdet udføres hovedsageligt i nattetimerne for at undgå at påvirke Letbanens drift. 

Aarhus Letbane og Midttrafik anbefaler, at man altid tjekker Rejseplanen og Midttrafiks hjemmeside, hvis man skal med Letbanen.