Vinterberedskab 22/23

Vinterberedskab

Vi melder klar til vinteren

Vinteren nærmer sig endnu engang, og Aarhus Letbanes vinterberedskab sikrer, at vintervejret generer passagererne mindst muligt, ved bl.a. at bekæmpe is på køreledningerne og styrke informationen til passagererne. Beredskabet træder i kraft 1. oktober 2022 og løber indtil 30. april 2023.

Vinterberedskabet er i år tilføjet flere tiltag og opjusteringer på baggrund af de tidligere års erfaringer. Olien mod is på køreledningerne smøres på hele syv gange, og denne vinter på hele L1 og L2. Vinterpantograferne, som skal fjerne den lille rest is, der eventuelt kan danne sig på undersiden af køreledningerne, vil i endnu højere grad sikre de første morgentogs afgang.

Som noget nyt indeholder beredskabsplanen faste nødkøreplaner for is på køreledningerne, der skal give passagerne hurtigere og klar besked.


Is på køreledningerne
Is på køreledningerne opstår, når temperatur, luftfugtighed og vindforhold falder sammen i en bestemt kombination. Når der er vindstille, rimfrost og temperaturen ligger lige omkring frysepunktet, kommer der is på køreledningerne.

Olien fra Interflon, som også blev anvendt sidste vinter, og som skal forhindre is på køreledningerne, smøres allerede på i denne uge. Gennem hele vinteren vil olien blive påført hver tredje/fjerde uge til og med marts næste år. Det er en opjustering i forhold til sidste år, hvor olien blev påført fem gange sammenlignet med i år, hvor den påføres syv gange. Derudover er det hele L1 og hele L2, der smøres med olien, hvor det sidste vinter kun blev anvendt mod Grenaa og Odder.

Som supplement til olien vil vinterpantograferne hjælpe de første letbaner hver morgen fra 1. oktober til udgangen af april 2023 med at fjerne den lille rest is, der kan danne sig på undersiden af køreledningerne.

"Vi har de sidste tre vintre hvert år forbedret indsatsen mod, og dermed mindsket generne af, is på køreledningerne”, siger administrerende direktør Michael Borre, ”og også i år forventer vi en klar forbedring i forhold til sidste vinter. Vi arbejder hele tiden på at sikre driften for vores passagerer ved at optimere indsatsen mod is på køreledningerne.”


Beredskabsplan skal give passagerne hurtigere og klar besked
I år er der lagt en ny beredskabsplan i tilfælde af sandsynlighed for is på køreledningerne. En vurdering af vejrsituationen på et tidligere tidspunkt skal gøre det lettere for passagererne at vide, hvad de står op til om morgenen.

Aarhus Letbane overvåger temperaturen, luftfugtigheden og vind dagligt via det udviklede vejrvarslingssystem med data fra DMI. Hver dag kigger vi på tallene og vurderer sandsynligheden for is på køreledningerne næste morgen. Hvis det vurderes at sandsynligheden er høj, melder vi ind til Midttrafik, at der skal indsættes erstatningsbusser. Det betyder, at passagererne vil kunne se, om der er indsat erstatningsbusser allerede aftenen før på midttrafik.dk.

Erfaringerne fra tidligere har dog vist, at prognoserne fra DMI kan ændre sig markant, og derfor kan vi ikke garantere, at der ikke kan opstå en akut situation.  

Opstår der en akut situation, vil nødkøreplanerne træde i kraft. Nødkøreplanerne viser tydeligt, hvilke afgange der kører, og hvilke der er aflyst. Så man som passager ved, hvad man kan regne med. Nødkøreplanerne vises på midttrafik.dk.

”De nye nødkøreplaner er et tiltag, der skal hjælpe passagererne med hurtigere at vide, hvad de kan forvente”, fortæller Julian Barter, Driftsleder ved Aarhus Letbane.
”Vi så selvfølgelig helst, at vores letbanetog altid kører, og at passagererne altid kan regne med, at Letbanen kører. Men der er bare akutte tilfælde, hvor det ikke er muligt. I de tilfælde ved man, som passager i det mindste, hvad man kan forvente”, slutter han.

Nødkøreplanerne er udviklet i tæt samarbejde med Midttrafik og Letbanens operatør Keolis.

Nedfaldne blade på skinnerne, Løvfald
Når efteråret kommer, skaber nedfaldne blade et glat underlag og kan dermed give trafikale udfordringer. Som vi har gjort siden 2019, smøres skinnerne ved Randersvej og Nørreport med produktet Alleviate hver uge i hele oktober.

Alleviate sørger for at nedfaldne blade på skinnerne ikke påvirker Letbanen, og er et proaktivt og forebyggende tiltag, der har været i brug siden 2019 med gode resultater.