Rapporter1

Arkiv

Materialer om Aarhus Letbane

Vi har samlet en oversigt over publikationer og materialer som ligger til grund for Aarhus Letbane.

2019

28/5 - Sporplaner

2018

5/7 - Skilteguide til standsningssteder

25/8 - Magasin om Letbanen

2016

1/3 - Koncept for design og arkitektur for Letbanen

2015

17/6 - Magasin om Aarhus Letbane

14/4 - Tillæg til VVM-tilladelse til Aarhus Letbane - deletape til Lisbjergskolen

1/4 - Lov om ændring af lov om Aarhus Letbane og lov om trafikselskaber

10/3 - Screeningsafgørelse af hastighedsopgradering af Grenaabanen mellem Ryomgård og Grenaa

2014

1/3 - Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland

2012

6/12 - VVM-tilladelse til etablering af letbane i Aarhusområdet, etape 1

9/5 - Designconcept for Aarhus Light Rail (UK)

8/5 - Lov om Aarhus Letbane I/S

2010

3/2 - VVM redegørelse og miljørapport for Letbanens etape 1