Penge

Aarhus Letbane I/S

Finansiering af letbanen

Det koster cirka 3,5 milliarder kroner at anlægge første etape af Aarhus Letbane.

Anlægget af første etape af Aarhus Letbane forventes at koste cirka 3,5 milliarder kroner inklusiv indkøb af letbanemateriel.

Herudover er der reserveret 100 millioner kroner til at dække nettoomkostninger ved at elektrificere Grenaabanen. Elektrificering af Odderbanen håndteres af Region Midtjylland og Aarhus Kommune inden for de økonomiske rammer af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S.

Elektrificeringen blev besluttet med trafikaftalen om ’Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik’ fra juni 2012 indgået mellem regeringen og partierne Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Ejerforhold og indskud

Anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S blev stiftet 31. august 2012 af de tre interessenter Aarhus Kommune, Staten (ved transportministeren) og Region Midtjylland.

Pr. 1. april 2015 udtrådte Staten (ved transportministeren) af anlægsselskabet, og Aarhus Letbane I/S ejes nu ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland med hver 50 procent.

Statens bidrag

Staten har givet et tilskud på samlet set 930 millioner kroner til Aarhus Letbane.

Statens oprindelige indskud på 600 millioner kroner er konverteret til et tilskud på 600 millioner kroner til Aarhus Letbane I/S. Beløbet er angivet i 2009-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

Transportministeren yder yderligere et tilskud på 330 millioner kroner til Aarhus Letbane I/S. Beløbet er angivet i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

Aarhus Kommunes bidrag

Aarhus Kommune har givet et tilskud på samlet set 966 millioner kroner til Aarhus Letbane.

Aarhus Kommune indskød oprindeligt 500 millioner kroner i Aarhus Letbane I/S. Beløbet er angivet i 2009-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

Aarhus Kommune indskød yderligere 331 millioner kroner i Aarhus Letbane I/S i forbindelse med transportministerens udtræden af anlægsselskabet. Beløbet er angivet i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

Aarhus Kommune er yderligere betalt 135 millioner kroner i forbindelse med forberedelse af busbaner på Nørrebrogade og Randersvej, hvor Letbanen kommer til at køre.

Region Midtjyllands bidrag

Region Midtjylland har givet et tilskud på samlet set 119 millioner kroner til Aarhus Letbane.

Region Midtjylland indskød oprindeligt 78 millioner kroner i Aarhus Letbane I/S. Beløbet er angivet i 2009-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

Region Midtjylland indskød yderligere 41 millioner kroner Aarhus Letbane I/S i forbindelse med transportministerens udtræden af Aarhus Letbane I/S. Beløbet er angivet i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

Udgifter til letbanemateriel

Herudover budgetterer anlægsselskabet med udgifter til indkøb af letbanetog, værksted og depot på vegne af Aarhus Letbane I/S.

Beløbene er angivet i 2009-priser og pris- og indeksreguleres med statens anlægsindeks.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland hæfter for uforudsete udgifter udover det, der er fastlagt i anlægsbudgettet, i forhold til deres respektive ejerandele i selskabet.

Læs mere