TSC AAL Organisation

Organisation

Aarhus Letbane I/S

Letbaneselskabet Aarhus Letbane I/S forestår anlæg, drift og vedligehold af Danmarks første letbane, Aarhus Letbane.

Letbaneselskabet ejes af Aarhus Kommune (50 pct) og Region Midtjylland (50 pct).

Den politiske vision om letbaner i Aarhusområdet er funderet i Letbanesamarbejdet mellem otte kommuner, Region Midtjylland og trafikselskabet Midttrafik, og ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. Den daglige ledelse varetages af en direktion, som ansættes af bestyrelsen.

 

 Letbaneselskabets organisation

 2020 01 28 AAL Organisation Til Web

 

 

FAKTA OM LETBANESELSKABET

Aarhus Letbane I/S er stiftet med baggrund i lov om Aarhus Letbane (2012) og lov om ændring af lov om Aarhus Letbane og lov om trafikselskaber (2015).

Dokumenter