Status 23Okt

Aarhus Letbane

Letbanesamarbejdet

Letbanesamarbejdet arbejder med at udvikle og udbygge letbanen i Aarhusområdet. Arbejdet omfatter også letbanens sammenhæng med trafikterminaler, Parker & Rejs-anlæg og de statslige banestrækninger samt deres udbygning.

Målet er at styrke mobiliteten og udviklingsmulighederne i Østjylland ved at forbedre den kollektive trafik og øge den kollektive trafiks andel af persontrafikken, herunder især i det sammenhængende byområde omkring Aarhus. Med en konkurrencedygtig, attraktiv kollektiv trafik skal presset på vejnettet reduceres, så der samlet set opnås en bedre mobilitet.

Letbanesamarbejdet består af kommunerne Aarhus, Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs samt Region Midtjylland og trafikselskabet Midttrafik.

Letbanerådet

Letbanesamarbejdet ledes af letbanerådet, som består af en politisk repræsentant fra hver af Letbanesamarbejdets parter:

  • Anders Kühnau (A) (formand), regionrådsformand, Region Midtjylland
  • Ango Winther (A), medlem af Teknisk Udvalg, Aarhus Kommune
  • Hans Okholm (F), formand for Plan- og Vejudvalget, Silkeborg Kommune
  • Jan Petersen (A), borgmester, Norddjurs Kommune
  • Frands Fischer (A), borgmester, Skanderborg Kommune
  • Kirstine Bille (F), 2. viceborgmester, Syddjurs Kommune
  • Nils Borring (A), borgmester, Favrskov Kommune
  • Torben Hansen (A), borgmester, Randers Kommune
  • Uffe Jensen (V), borgmester, Odder Kommune
  • Mads Nikolajsen (F), medlem af bestyrelsen, Midttrafik 

 

Styregruppen

Letbanesamarbejdet styres af en administrativ styregruppe inden for de rammer, som letbanerådet fastlægger. Styregruppen består af repræsentant fra hver af Letbanesamarbejdets parter.

Letbanesekretariat

De daglige funktioner varetages af et letbanesekretariat, som også fungerer som initiativtager og tovholder for at sikre fremdriften af projektet. Letbanesekretariatet har kontor hos Midttrafik og er under daglig ledelse af Midttrafiks direktion.

 

Kontakt letbanesamarbejdet

Nedenfor finder du kontaktoplysninger på medarbejderne i Letbanesekretariatet.

Ole Sørensen, projektleder
m: +45 20 51 70 46
e: os@midttrafik.dk

Anne Bach
m: +45 21 17 92 93
e: aba@midttrafik.dk

Letbanesekretariatet
c/o Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

 EAN-nummer: 5798002913040