RE:AL

Om RE:AL projektet

RE:AL projektet havde til formål at støtte tiltag, der kunne forberede den tekniske integration af eksisterende baner til letbaner og gøre letbanesystemer og tilhørende strømforsyning mere energieffektiv.

Projektet forløb i to spor: 

  1. Forberedelse af den tekniske integration af jernbane til letbane, herunder elektrificering og godstransport
  2. Studier og integration af innovative løsninger for et energieffektivt letbanesystem med tilhørende kørestrøm og strømforsyning 

Konvertering af Aarhus Nærbane til letbanedrift

Forvandlingen af en eksisterende jernbane til en eldreven letbane, hvor der også skal kunne køre godstog er en kompleks opgave – til gengæld vil erfaringerne fra projektet kunne bruges i resten af Europa, hvor dieseldrevne jernbaner ønskes erstattet med mere miljøvenlige transportmidler.

De konkrete projekter i RE:AL projektet handlede om at udvikle operative regler (sikkerhedsreglement) for Danmarks første letbane og indgå infrastrukturforvaltningsaftaler med de nuværende forvaltere af Grenaabanen (Banedanmark) og Odderbanen (Midtjyske Jernbaner).

Der blev gennemført et projekt, der undersøgte mulighederne for at lave immunisering af signalanlæggene samt tilpasning af sikringsanlæggene på Aarhus Hovedbanegård. Desuden blev der igangsat undersøgelse af mulighederne for tilpasning af Aarhus Nærbanes stationer til letbanedrift.

Effektiv elforsyning og kørestrøm samt energioptimering af letbanesystemet

I forbindelse med indførelsen af letbanedrift på Odderbanen og Grenaabanen vil de to baner blive elektrificeret. 

De konkrete projekter i RE:AL projektet handlede om at undersøge mulighederne for at effektivisere energiforsyningssystemet, forberede opsætning af kørestrøm samt tilslutning af omformerstationer. 

Desuden blev der afsøgt løsninger, der kunne energioptimere den fremtidige drift af Letbanen. 

Endelig blev der gennemført et projekt, hvor mulighederne for yderligere at fremme bæredygtige tiltag i Letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter i Banegraven blev afsøgt. 

Sikre samarbejde og viden til fremtidige udbygningsetaper

Under RE:AL projektet var der projekter, der havde rødder i det samlede letbaneprojekt i Aarhusområdet - i den aktuelle anlægsfase, i den kommende driftsfase og i planlægningen af fremtidige udbygningsetaper.

Projektet videreførte derfor samarbejdet mellem Aarhus Letbane Drift og Aarhus Letbane I/S og sikrede, at viden om energieffektiviseringer også fremover kan indgå i Letbanesamarbejdets arbejde med kommende udbygningsetaper.

Tidsplan og budget

RE:AL projektet løb fra 15. juli 2013 – 15. juli 2016. EU støttede med 14,2 millioner kroner over de tre år.

Til at sikre den tekniske forberedelse omfattet af projektet har Aarhus Letbane modtaget støtte fra EU-kommissionen. Støtten kom fra ELENA-ordningen og var en integreret del af letbaneprojektet med mulighed for yderligere midler til udviklingsprojekter inden for energieffektivisering.

ELENA, der er en forkortelse for European Local Energy Assistance, yder støtte til byggeri og transport, der er med til at sikre investeringer i energibesparelser og vedvarende energi.

Links

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.