RE:AL

Organisering

Det daglige arbejde med planlægning og udførelse af RE:AL programmet håndteres af projektchefen, supportgruppen og projektgrupperne.

Projektchefen er ansvarlig for den daglige ledelse af programmet herunder konkretisering af projektet, økonomistyring, kommunikation, grænsefladekoordinering samt oprettelse af ledelsesværktøjer. Projektchefen er en del af den overordnede projektledelse i Aarhus Letbane.

Supportgruppen assisterer projektgrupperne med udarbejdelse af udbud, evaluering og kontraktindgåelse. Projektgruppen arbejder med kommunikation og hjemmeside, samt økonomi og regnskab.

Projektgrupperne er ansvarlige for den daglige planlægning af de syv projekter. Grupperne sammensættes fra projekt til projekt, og der udpeges en projektleder for hvert projekt.  Projektgruppernes arbejde koordineres løbende på det ugentlige møde mellem projektchefen og projektlederne.

Styregruppen er ansvarlig for, at ELENA s midler bruges inden for de fastsatte rammer, at godkende statusrapportersamt evaluering af store og grundlæggende problemstillinger.

Bestyrelserne for Aarhus Letbane I/S og Aarhus Letbane – Drift I/S er det højeste niveau af projektet. De to bestyrelser vil godkende den foreløbige rapport og den endelige rapport om gennemførelsen. Desuden bliver bestyrelserne involveret i afgørende spørgsmål.

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.