8 Projekter

RE:AL

Projekter

Som en del af RE:AL projektet blev der gennemført i alt otte projekter fordelt på de to spor:

  • Forberedelse af den tekniske integration af jernbane til letbane, herunder elektrificering og godstransport.
  • Studier og integration af innovative løsninger, der kan gøre letbanesystemer og tilhørende kørestrøm og strømforsyning mere energieffektiv.

Projekterne havde følgende emner

Aarhus Nærbane skal tilpasses til letbanedrift og samtidig bevare muligheden for at køre med godstog og vedligeholdelseskøretøjer på strækningen.

Forberedelse af immunisering af sikringsanlægget på Aarhus H, der beskytter mod elektrisk støj fra kørestrømmen til letbanen.

Aarhus Letbane udarbejder de første operative regler (sikkerhedsreglement) til brug for kommende letbaner i Danmark.

Afklaring af forhold for ejerskab, drift og vedligehold mellem de forskellige ejere af letbanens banearealer.

Afklaring af muligheder for at forenkle Banedanmarks sikringsanlæg og paneler i forbindelse med Aarhus Nærbanes overgang til letbanedrift.

Forberedelse af implementering af kørestrøm samt etablering af innovativ elforsyning til Letbanen og optimering af grænsefladerne mellem Letbanen og elforsyningsselskaberne.

Eldrift giver Letbanen et stort potentiale for miljøforbedringer. Dette projekt har gennemført studier af mulige potentialer af både hardware og software-løsninger  i forhold til energioptimering.

Afklarer, hvordan der kan arbejdes med bæredygtighed i forhold til Letbanens Trafik- og Servicecenter i Banegraven.