Immunisering (1)

RE:AL

Innovativ immunisering af signalanlæg

Projektet skulle forberede og implementere en effektiv og innovativ immunisering af sikringsanlægget på Aarhus H, der beskytter mod elektrisk støj, når kørestrømmen til Letbanen tilsluttes.

Fakta

Periode: Februar 2014 – juni 2016
Rådgivere: Banedanmark, Sweco
Kontakt: Justin Caton, projektchef Aarhus Letbane, juc@aarhusletbane.dk  

Opgavebeskrivelse

Elektrificeringen af Aarhus Letbane kræver, at sikringsanlægget på Aarhus H er beskyttet mod elektrisk støj – en såkaldt ’immunisering’. 

Sporisolationerne på Aarhus Hovedbanegårds sikringsanlæg består af en simpel jævnstrøms-type. Sporisolatorerne bruger skinnerne til at opdage tog på strækningen og kontrollere signalerne langs jernbanen. Med elektrificeringen af Letbanen vil skinnerne også blive brugt som ’returledning’ eller jordforbindelse for kørestrømmen. Returstrømmen kan forstyrre de nuværende sporisolationer, hvilket medfører en lille risiko for, at signaler utilsigtet skifter fra rød til grøn. 

For at eliminere denne sikkerhedsrisiko er det nødvendigt at forbedre immuniseringen af Aarhus H ved at opgradere alle områdets ca. 120 sporisolatorer. 

Da immuniseringen øger omkostningerne for Aarhus Letbane væsentligt, skullel projektet definere og sikre den bedste, mest innovative og økonomiske måde at immunisere Aarhus H på. Resultaterne og den opnåede viden er mundet ud i en ’best practice’, der kan genbruges i lignende projekter i EU, hvor moderne, elektriske letbaner skal fungere sammen med eksisterede jernbaner. 

Resultater 

 • I definitionsfasen, der blev afsluttet i 2014, blev to innovative immuniserings-metoder identificeret og yderligere analyseret: Immunisering kan enten udføres ved hjælp af 77 Hz spor eller et nyudviklet jævnstrøms-kredsløb kaldet ’FETR’. 
 • I programfaserapporten, afsluttet i februar 2015, blev ’FETR’ løsningen godkendt af de sikkerhedsansvarlige i Banedanmark. Efterfølgende blev en løsning, hvor ca. 60 procent af kredsløbene på Aarhus H blev udskiftet med 77 Hz spor og de resterende 40 procent med FETR-løsningen godkendt. 
 • En ny norm for FETR-kredsløb blev godkendt i maj 2015. Normen består af tre dokumenter:
  - DN 259 Q 4424 (Design-norm)
  - PN 259 Q 4424 (Entreprise-norm)
  - AN 259 Q 4423 (Ibrugtagnings-norm) 
 • Sammenlignet med det oprindelige budget for immunisering på 80 mio. kr. i januar 2014, lykkedes det med projektet at reducere omkostningerne med ca. 50 procent, hvilket resulterede i et nyt budget på ca. 40 mio. kr. 
 • Projektet inkluderer design og detaljerede installationsplaner for alle sporisolatorer.