Fremtidige Etaper Faq

Vision

"Fingerplan" binder Østjylland sammen

Kommunerne i Aarhus-området arbejder sammen om en fingerplan, der binder Aarhus-området sammen af et effektivt transportsystem og som understøtter byudviklingen og brugen af kollektiv trafik i landets næststørste byområde.

Fingerplanen består af et net af letbaner i og imellem de større byer i Aarhus-området samt en ny hurtig regionalbane mellem Aarhus og Silkeborg med gode forbindelser og omstigningsmuligheder til letbanesystemet. Fingerplanen understøtter samtidig statens planer for udbygning af jernbanen i Østjylland og timemodellen, som den er beskrevet i TogfondDK.

Aarhus Letbane er en afgørende forudsætning for at realisere den fremtidige målsætning om stationsnær byudvikling.

Kommunernes by- og kommuneplanlægning understøtter letbanen ved at planlægge og placere nye byer og byomdannelsesområder omkring de korridorer, som letbanen skaber. Kommunerne i Letbanesamarbejdet har gennemført en omfattende tilpasning i de seneste kommuneplaner, så byudviklingen nu i langt højere grad understøtter udbygningen af letbane med flere linjer.

Letbanesamarbejdet består af otte kommuner (Aarhus, Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs), Region Midtjylland og trafikselskabet Midttrafik.

Læs mere