Bag kampagnen

Et nyt køretøj indtager trafikken

Letbanen er et nyt transportmiddel, der skal integreres i det østjyske trafikbillede, og særligt i begyndelsen kan det medføre farlige situationer. Derfor har Aarhus Letbane lanceret en sikkerhedskampagne, der skal lære østjyderne at omgås Letbanen.

Nyt element i trafikken, men samme færdselslov

Erfaringer fra andre europæiske storbyer viser, at alle trafikanter skal vænne sig til Letbanen, når den indføres som nyt transportmiddel. Selvom letbaneførerne uddannes i at vise størst muligt hensyn og forudse farlige situationer, er det ikke altid nok til at undgå uheld i trafikken.

Bilister, cyklister og fodgængere skal lære at omgås letbanetog, der kører hurtigt, er lydløse, kan komme fra begge retninger og ikke kan undvige. Særligt vejkryds har historisk set givet anledning til uheld i udlandet, når den øvrige trafik krydser Letbanens spor. 

Det er vigtigere end nogensinde før at lægge uvaner i trafikken på hylden. Kører man over for gult, bliver hængende i krydset ved venstresving, eller løber over vejen uden at se sig for, opstår der hurtigt meget farlige situationer.

Løsningen på trygt samvær med byens nyeste og største trafikant ligger dog lige for. Aarhus Letbanes bedste råd er: Kør efter færdselsloven, så sker der ikke noget.

Letbanen blander sig med blød trafik på havnen

Det er dog ikke kun i vejkryds, at farlige situationer kan opstå. Langs den nye havnefront i Aarhus indgår Letbanen i tæt samfærdsel med bløde trafikanter: fodgængere og cyklister.

Erfaringer fra udlandet viser, at de to meget forskellige typer trafik sagtens kan færdes side om side, uden der sker ulykker. En række sikkerhedsforanstaltninger skal medvirke til, at heller ikke Aarhus bliver ramt af uheld i mødet mellem fodgængere, cyklister og letbanetog.

Aarhus Letbanes regelsæt betyder, at letbaneførerne skal køre efter forholdene. Det vil sige, at de skal tilpasse hastigheden efter den trafik, der i øvrigt er. Hvis der for eksempel er tætpakket med mennesker efter et arrangement på havnen, skal de køre meget langsomt. Og i almindelig trafik er den maksimale hastighed på havnepladsen mellem 30 og 45 km/t.

En af udfordringerne på havnepladsen er, at der færdes mange, som af forskellige årsager er uopmærksomme. Samtidig er Letbanen et støjsvagt transportmiddel, som let kan overraske en uopmærksom trafikant. Nogle har propper i ørene og lytter til musik. Andre taler i telefon eller er optaget af, hvad der står på skærmen. Hvis en fodgænger eller cyklist ser ud til ikke at bemærke letbanetoget, kan føreren dog gøre opmærksom på sig selv med to høje lyde: En klokke og et kraftigt horn.

Lyde er ikke det eneste, der henleder opmærksomheden på Letbanen. Belægningen giver en klar adskillelse. Udenfor Letbanens område er der fliser, mens der inde i letbaneområdet er beton. Nede i betonen sidder små ”marcipanbrød” af metal, som rager op og gør fodgængerne opmærksomme på, at nu kommer letbanesporene. Samme funktioner har de såkaldte ”steelere”, som er de lave metalsøjler, der står langs sporet.

Sikkerhedskampagnen er i gang

I forbindelse med Letbanens indtog i den østjyske trafik, kan øvrige trafikanter se frem til hjælp i form af en sikkerhedskampagne med fokus på, hvordan man omgås Letbanen.

Kampagnen har fire enkle budskaber, som er spredt på en række platforme: Skilte, foldere, plakater, informationsbreve, pressedækning og videoer på sociale medier som Facebook og Instagram.

Kampagnen er udviklet i et samarbejde mellem bureauet Advice, Aarhus Kommune og Aarhus Letbane.