Budskaber

Pas på Letbanen – den er ny i trafikken

Trods sit navn er Letbanen en tung dame på 50 ton, der kører side om side med fodgængere, cyklister og bilister. Vægten betyder lang bremselængde, og samtidig kan Letbanen ikke undvige og er svær at høre.

Læs med og lær det nye transportmiddel i Østjylland bedre at kende:

50 tons og lang bremselængde

’Jeg er laaaang tid om at bremse’ – ’Skynd dig væk fra sporet – Letbanen vejer 50 ton’

Sådan lyder kampagnens første budskab. Trods sit navn er Letbanen en tung dame, der kører side om side med fodgængere, cyklister og bilister. Op til 50 ton per vogn, siger vægten.

Det kræver plads at bremse 50 ton, selvom letbanetogene er udstyret med gode bremser. Den korteste bremselængde ved 30 km/t er omkring 19 meter, og ved 50 km/t er den 46 meter.

Til sammenligning skal en moderne bil blot bruge ca. 10-12 meter til at bremse ned fra 50 km/t.

Det er uhyre vigtigt, at andre trafikanter holder øje med Letbanen. Det gælder særligt i kryds, hvor der skal være plads til både fodgængere, cyklister, bilister og letbanetog. Når der er sket ulykker i forbindelse med letbaner i udlandet, har bremselængden ofte været årsagen.

Letbanen er bredere, end du tror

’Jeg fylder måske lidt rigeligt’ – ’Hold afstand til sporet – Letbanen er bredere, end du tror’

Alle østjyder skal vænne sig til det nye transportmiddel i byen. De 2,65 meter brede letbanetog fylder mere, end de skinner de kører på.

Man kunne måske være fristet til at tro, at Letbanen er lige så bred som letbanesporene. Men vælger man at lave en uautoriseret krydsning af letbanesporene på fx Randersvej, kan man nemt blive fanget mellem to letbanetog.

Letbanetogene er nemlig 2,65 meter brede, og det betyder, at der ikke er meget plads mellem sporene, når vognene krydser hinanden.

Man skal være meget opmærksom, når man krydser Letbanens spor. Aarhus Letbane opfordrer til, at man benytter autoriserede fodgængerovergange og i øvrigt orienterer sig grundigt, inden man går over sporene.

Den stille type

Opmærksomhed i trafikken er en vigtig del af næste budskab i sikkerhedskampagnen:

’Jeg er den stille type’ – ’Hold øje med Letbanen – du kan ikke høre den’

Modsat de dieseltog, som tidligere kørte på Aarhus Nærbane, støjer et letbanetog meget lidt, fordi det kører på el. Går man med høretelefoner, vil man ikke kunne høre, når der kommer et letbanetog. Derfor kræver det fuld opmærksomhed fra trafikanter, når de bevæger sig nær letbanespor.

Det betyder dog ikke, at Letbanen ikke kan give lyd fra sig, hvis folk bevæger sig for tæt på sporene:

Alle letbanetog er udstyret med to typer advarselssignaler: En ringeklokke, som vi kan gøre opmærksom med, hvis for eksempel folk bevæger sig for tæt på sporene. Og et kraftigere advarselshorn med to forskellige toner, hvoraf den ene er som et højt færgehorn – det skal kun anvendes i nødstilfælde.

Letbanen kan ikke undvige

’Jeg er lidt ensporet’ – ’Stå ikke på sporet – Letbanen kan ikke køre udenom’

Sidste budskab i kampagnen handler om Letbanens manglende fleksibilitet i trafikken.

Letbanen er skinnebåren og kan af gode grunde ikke undvige, hvis en bil eller fodgænger pludselig befinder sig på sporene.

Letbaneførerne kører ’på sigt’, hvilket vil sige efter forholdene, signaler og trafikken. Alligevel er det vigtigt at respektere Letbanen som køretøj: Den er tung, har lang bremselængde, kan ikke undvige og er svær at høre.

Jeg Er Laaaaang Tid Om At Bremse BudskabJeg Fylder Maaske Lidt Rigeligt BudskabJeg Er Den Stille Type BudskabJeg Er Lidt Ensporet Budskab