Hinnerup-etapen

Ny letbane fra Lisbjergskolen til Hinnerup

Letbanen til Hinnerup strækker sig fra Lisbjergskolen til Hinnerup og passerer erhvervsområderne i Søften og Lisbjerg samt Aarhus Kommunes nye byudviklingsområder i Lisbjerg.

Etapen betjener erhvervs-, by- og byudviklingsområderne i Søften og Hinnerup, og kobler disse direkte sammen med de centrale transportkorridorer i Aarhus, erhvervsområdet i Skejby og Aarhus Universitet.

Der planlægges 10 standsningssteder fra Lisbjerg til Hinnerup, hvilket giver et omdrejningspunkt for den fremtidige byudvikling. Ud over standsningsstedet ved Parker & Rejs-anlægget, er der særligt fokus på standsningsstederne på Hinnerup Station og i Søften.

Både i Hinnerup og Søften bliver letbanen et vigtigt element i helhedsplaner, der bidrager til en attraktiv udvikling af byerne. Eksempelvis skal letbanen kobles sammen med regionaltoget ved Hinnerup Station, der bliver et centralt omstigningssted mellem letbane, jernbane, bus, bil og cykel.

PARKÉR & REJS ANLÆG

Ved motorvej E45 i Søften Erhverv etableres et Parker & Rejs-anlæg.

Parker & Rejs-anlægget, der bliver et af landets største med plads til 1.000 biler, får direkte adgang fra E45. Det bliver et attraktivt tilbud til de bilister, der vil undgå trængslen på vejene og i stedet tage den komfortable letbane resten af turen til arbejdet. Anlægget indeholder også mulighed for lastbilparkering, busterminal, tankanlæg, cykelparkering, opladning af elbiler og andre faciliteter, der skal gøre omstigning mellem transportformerne hurtig og attraktiv.

Fakta om letbanen fra Hinnerup til Lisbjergskolen

  • 8,2 km lang
  • 10 standsningssteder
  • Forventet anlægsomkostning: 670 mio. kr.

TEKNIK - HINNERUPETAPEN

Strækningen fra Lisbjerg Skole til Parkér & Rejs-anlægget ved E45 anlægges som dobbeltspor i et nyt, eget spor (tracé). Sporene placeres i vejen (slab track), så man undgår niveauforskel mellem vejen og skinnerne.

Fra Parkér & Rejs-anlægget til Hinnerup anlægges der et enkelt spor på sveller og skærver (ballasteret spor), der kører langs med landevej 505 i eget spor.

Som etape 1 bliver letbanens etape 2 til Hinnerup drevet af 750 volt jævnstrøm. Strømmen kommer fra kørestrømskabler, ophængt i master opstillet med mellem 25 og 50 meters afstand.

Læs mere om VVM-proces for letbanens næste etaper i Favrskov

 

(Sidst opdateret februar 2017)

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.