Planlægning af nye etaper

Mere om udbygning

Allerede inden den første letbane kører i Aarhusområdet er planlægningen af de næste etaper i gang. Aarhus Letbane I/S varetager bygherrerollen på begge etaper. Aarhus Letbane I/S varetager bygherrerollen på begge etaper.

Hinnerup-etapen

Hinnerupetapen forside

 

Aarhus og Favrskov Kommuner inviterede i foråret 2016 borgere til at komme med idéer og forslag til en letbane mellem Lisbjerg og Hinnerup. Idéerne skal bruges i et senere arbejde med en VVM-redegørelse for projektet.

Debatoplægget løb parallelt med høringen af en ny midtbyplan for Hinnerup og frist for kommentarer på begge planer var 30. maj 2016. 

Kommunerne modtog i alt 25 høringssvar (19 i Favrskov Kommune og 6 i Aarhus Kommune) om letbanen, og op mod 150 personer deltog i henholdsvis byværksted og borgermøde om Hinnerup-etapen.

Brabrand-etapen

Brabrandetapen forside

I perioden frem til 1. marts 2016 havde aarhusianerne mulighed for at komme med bemærkninger og idéer til en letbane mellem Aarhus Ø – Aarhus C – Brabrand.

Aarhus Kommune har modtaget cirka 50 høringsbidrag og cirka 100 personer deltog 26. januar i et borgermøde om letbaneetapen. 

Debatten om en letbane mellem Aarhus Ø og Brabrand forløb parallelt med en høring om en ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby.

Politisk opbakning

10. februar 2017 indgik Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Radikale en aftale uden om regeringen i forligskredsen ”Bedre og billigere offentlig transport”.

Aftalen afsætter i alt 40 millioner kroner til en VVM-undersøgelse af etape 2, som både består af en linjeføring mellem Aarhus Ø og Brabrand samt en letbane mellem Lisbjerg og Hinnerup.

I aftalen er der også afsat penge til undersøgelse af en ny terminal i Brabrand. 

6. september 2017 frigav Folketingets finansudvalg de første fem af i alt 40 mio. kr. til de indledende miljøundersøgelser. 

 

LINKS

 

(Sidst opdateret september 2017)

Nyttige links

Læs mere om forberedelserne til VVM for de næste letbaner hos kommunerne: