Udbud

Rådgivning for etape 2

Aarhus Letbane I/S indbyder på vegne af Aarhus Kommune og Favrskov Kommune virksomheder til at afgive tilbud på gennemgående design- og teknikrådgivning i forbindelse med planlægning og etablering af Aarhus Letbane, etape 2.

Udbudsbekendtgørelsen er også offentliggjort i EU-tidende.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling med forudgående indkaldelse af tilbud efter EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv. 

Der er truffet beslutninger om at igangsætte planlægning for udbygning af letbanesystemet. En række udbygningsmuligheder er undersøgt. Med baggrund heri har Letbanesamarbejdet fastlagt en etape 2 bestående af yderligere tre delprojekter: 

  • En linje til Aarhus Ø.
  • En linje mellem baneterrænet bag Spanien i Aarhus C og Brabrand.
  • En linje mellem Lisbjergskolen og Hinnerup. Denne linje planlægges i samarbejde med Favrskov Kommune og indeholder også planer om et Parkér og Rejs-anlæg ved E45 ved Søften. 

I sammenhæng med ovenstående indgår, at Letbanen kan forbindes med en ny station på hovedbanen i Brabrand.

Læs mere om udbudsbekendtgørelsen her.