Aarhus Letbane skal være sikker for kunder, personale og for 3. part

Nedenfor findes et udtræk af Aarhus Letbane I/S sikkerhedspolitik, der kan være relevant for kunder og 3. part.

Risikoen for fare og skade på personer, materiel og miljø ved anvendelse af eller færdsel og arbejde på eller i nærhed af Aarhus Letbane skal løbende søges minimeret.

I erkendelse af at risici ikke kan elimineres fuldstændigt, og drift af Aarhus Letbane i værste tilfælde kan medføre risiko for mennesker, miljøet og for økonomiske værdier, vil Aarhus Letbane I/S:

  • Løbende arbejde med at oparbejde en stærk sikkerhedskultur, så der tænkes sikkerhed ind i alle aspekter af Aarhus Letbane.
  • Identificere alle relevante risici, så sikkerhedsniveauet for Aarhus Letbane svarer til niveauet for sammenlignelige baner i Europa.
  • Fastsætte konkrete mål for letbanesikkerheden og overvåge sikkerhedsniveauet.
  • Indsamle og registrere sikkerhedsmæssige data, så der kan rapporteres internt og eksternt om fastsatte sikkerhedsindikatorer.
  • Arbejde kontinuerligt på at forbedre letbanesikkerheden.
  • Sikre, at der er adgang til de påkrævede ressourcer samt den nødvendige faglighed i forbindelse med Aarhus Letbanes sikkerhedsmæssige opgaver.
  • Skabe rammerne for at kommunikere åbent og konstruktivt om sikkerhedsforhold til alle relevante parter.
  • Sikre, at gældende lovgivning, normer, regler mv. er implementeret, og at det til enhver tid kan dokumenteres, at disse efterleves.
Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.