Download Center for trafikale regler, tekniske regler og relevante procedurer m.m.

Her kan du hente de gældende versioner af Aarhus Letbanes trafikale regler, tekniske normer og regler, skabeloner og ansøgningsskemaer.

Hvis du ikke kan finde det, som du har brug for, er du velkommen til at skrive til sikkerhed@aarhusletbane.dk.

Dokumenter til download

Kørestrøms instruks 007-2018 version 1 Instruks for adgang til arbejdsplatform i vaskehal

LKI-10 Letbanens kørestrømsinstruks

Returstrømskreds og potentialudligning ved Aarhus Letbane_3.10

LBN1-6-3 Tværprofiler for ballasteret spor

LBN1-8-4 Jordarter

LBN1-9-2 Sikkerheds-og opholdszoner på perroner

LBN1-11-3 Afvanding af sporarealer

LBN1-13-4 Ledningsanlæg på letbanens arealer

LBN1-14-3 Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

LBN1-18-3 Opmåling af genstande indenfor profilgrænserne samt aflevering af data

LBN1-38-3 Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer

LBN1-49-3 Indbyrdes placering af spor og perron

LBN1-59-1 Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner

LBN1-61-3 Generelle regler for svejsning, boring og skæring i spor

LBN1-66-3 Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor

LBN1-95-3 Sporstoppere

LBN1-95-3_bilag 1

LBN1-107-3 Skinner, eftersyn og tilstand

LBN1-154-3 Sporafstand og frispormærker

AAL Trafikale Anlægsbestemmelser for automatisk sikrede overkørsler_3.0

AAL Trafikale anlægsbestemmelser for Eget tracé_2.0

Håndbog, bygværker, jan. 2016

LBN1-160-4 Kilometrering og opsætning af km-mærker

LBN1-166-4 Fritrumsprofiler

LBN1-177-3 Tilstandsinspektion og vedligeholdelse

LBN1-182-1 Retningslinjer for validering af relæanlæg – Overkørselsanlæg

LBN1-183-3 Arbejder i sikringsanlæg

LBN1-402-4 Traceringsregler

LBN2-1-1 Struktur, udseende og udvikling af letbanenormer

LBN2-2-1 Krav til teknisk dokumentation i Aarhus Letbane

LBN2-4-3 Ballastlaget, vedligeholdelse og fornyelse

LBN2-15-2 Projektering etablering tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer

LGAB Spor Bilag 0-8 Instruktion i svejsearbejde

TM01-4 Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor

TM02-4 Afstivning af spor

TM03-3 Uddrag af Banedanmarks Sporregler og langskinneregler

Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.