Header_vaerdier

Vores fem værdier

Vores værdier danner grundlaget for vores daglige arbejde

Både hos medarbejder, leder og bestyrelse. Vores værdier er vores rettesnor i vores daglige beslutninger og handlinger. Og de hjælper os med at skabe klare sammenhænge mellem formål og mål.

Vores værdier er vores udgangspunkt for den måde vi i AAL samarbejder på. Både i det daglige, interne samarbejde, og i samarbejdet med eksterne parter. Vores værdier er et udtryk for vores kultur og hvad der er værdifuldt og ønskværdigt for os som organisation.

For at sikre at vores værdier er en tydelig del af vores hverdag, skal vi arbejde med dem løbende og gennem gode eksempler tydeliggøre, hvordan værdierne kommer til udtryk i vores daglige arbejde.

 

Aabenhed

For os er åbenhed det bedste udgangspunkt for dialog og problemløsning. Det er det vores passagerer, borgere og samarbejdspartnere skal opleve.

Vi har stor gennemsigtighed i vores data omkring driften. Åbenhed og gennemsigtighed er helt naturlig for os.

Åbenhed kommer bl.a. til udtryk ved:

 • Vi laver proaktiv kommunikation omkring driften, også når der er problemer.
 • Vi lytter aktivt til nye ideer og forslag.
 • Vi behandler henvendelser med åbent sind og imødekommenhed.
 • Vi deler gerne vores viden og erfaringer.
 • Vi vil gerne opfattes som en åben og udadvendt organisation.

 

Ordentlighed

Vi opfører os altid ordentligt og behandler andre med respekt – især når vi agerer myndighed. Vi er ansvarlige i vores arbejde og kontakt med vores samarbejdspartnere, og vi er pålidelige i både dialog og resultater. Vi er altid ordentlige i vores adfærd, og i den måde vi arbejder og kommunikerer på. Vi udviser tillid til andre og opfører os så andre får tillid til os.

Ordentlighed kommer bl.a. til udtryk ved:

 • Vi behandler alle lige og arbejder for at skabe lige muligheder for alle.
 • Vi går ind for mangfoldighed og er rummelige som organisation og mennesker.
 • Vi er økonomisk ansvarlige i alle aspekter og leder konstant efter muligheder for effektivisering.
 • Vi holder den gode tone i den offentlige debat og i dialogen med borgere og passagerer.
 • Vi tager ansvar for vores bidrag til bæredygtighed og den grønne omstilling.

 

Handlekraft

At være handlekraftig er nærmest en forudsætning for at arbejde i AAL. Vi drives af vores vedholdenhed og initiativ til at finde de rigtige løsninger for vores produkt og vores samarbejdspartnere. Når løsninger er fundet, fører vi dem sikkert, effektivt og kompetent ud i livet.

Handlekraft kommer bl.a. til udtryk ved:

 • Vi gør noget ved det vi ser.
 • Vi tager ansvar for vores egen rolle og opgaver.
 • Vi er innovative i vores tænkemåde, da den rigtige løsning ikke altid er den, der ligger lige for.
 • Vi tænker fremad og planlægger vores indsats hvor det er muligt.
 • Vi eksekverer på opgaver og projekter for at opnå de ønskede resultater.

 

Kvalitetsbevidsthed

Vi vil levere høj kvalitet i vores leverancer til omverdenen. Det betyder høj kvalitet i driften, i trafikinformationen, i kommunikationen, i interaktionen med bestyrelse og ejere, og alle andre aspekter. Vi mener, at sikkerhed og kvalitet på højt niveau er nødvendige forudsætninger for at kunne levere på hovedopgaven, nemlig at levere letbane-trafik.

Kvalitetsbevidsthed kommer bl.a. til udtryk ved:

 • Vi arbejder med et højt niveau af sikkerhed og kvalitet i alt hvad vi laver, og dokumenterer hvad vi gør.
 • Vi har et højt ambitionsniveau på egne og organisationens vegne.
 • Vi sikrer, at vores produkt har høj kvalitet i alle aspekter.
 • Vi sikrer den rette balance mellem stabilitet og udvikling.
 • Vi modtager og arbejder seriøst med konstruktiv kritik for at forbedre vores kvalitet.

 

Faglighed

Vi er en organisation, hvor et højt fagligt miljø er i centrum. Vi er ambitiøse og højt specialiserede indenfor hver vores felt. Vi brænder for den bæredygtige kollektive trafik og vores fagområde, hvilket skinner igennem i vores daglige arbejde.

Faglighed kommer bl.a. til udtryk ved:

 • Vi har en stærk identitet knyttet til det letbanefaglige og den kollektive trafik.
 • Vi arbejder konstant på at gøre os dygtigere.
 • Vi behersker kompleksiteten i letbanesystemet.
 • Vi er stolte af vores fag og af vores fælles bidrag til driften af Letbanen.
 • Vi arbejder og tænker tværfagligt.