Velkommen til Aarhus Letbane

I Aarhus Letbane drifter, vedligeholder og optimerer vi Danmarks længste og første letbane.

Aarhus Letbane er et Interessentskab ejet af Aarhus Kommune og Region Midtjylland, der ejer 50 procent hver. Interessenterne har nedsat en bestyrelse til at varetage selskabets overordnede og strategiske ledelse. Bestyrelsen har ansat en direktion, der er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet. Direktionen understøttes af en ledergruppe.

Aarhus Letbanes hovedopgaver

  • Infrastrukturforvalter af den samlede bane bestående af en nybygget bane i Aarhus by, en strækning mellem Aarhus H og Odder (Odderbanen) og en strækning fra Aarhus H til Grenaa (Grenaabanen).
  • Levering af letbanetrafik til Midttrafik.
  • Kontraktstyring af underleverandører

Organisation

Aarhus Letbanes direktion består af en administrerende direktør, der i samarbejde med bestyrelsen varetager den daglige ledelse af selskabet.  

Direktøren understøttes af en ledergruppe bestående af afdelingscheferne for de tre afdelinger Drift og vedligehold, Sikkerhed & kvalitet samt Administration.

Ledergruppen

Direktøren og ledergruppen udgør den fælles ledelse i Aarhus Letbane og er forpligtet til, med udgangspunkt i virksomhedsgrundlaget, mission, vision, mål og værdier, at lede og udvikle organisationen.

Aarhus Letbane drives efter følgende 3 prioriteter Sikkerhed, passagerservice og økonomi, der er grundlaget for god selskabsledelse i selskabet.

Ingen medarbejdere.

Bestyrelsen for Aarhus Letbane

Interessenterne har udpeget syv medlemmer til Aarhus Letbanes bestyrelse. De syv medlemmer består af to repræsentanter fra Byrådet i Aarhus Kommune, to repræsentanter fra Regionsrådet i Region Midtjylland og tre eksterne, professionelle bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene eksterne medlem er formand for bestyrelsen.

Mie Krog (formand)

Direktør for egen virksomhed, Vimavima, og erfaren leder- og bestyrelsesprofil

Arne Lægaard (V) (næstformand)

Medlem af udvalget for regional udvikling og udvalget for bæredygtighed, teknologi og anlæg, Region Midtjylland

Flemming Knudsen (A)​

Medlem af udvalget for regional udvikling, Region Midtjylland

Nicolaj Bang (C)

Rådmand for Teknik og Miljø, og 2. viceborgmester, Aarhus Kommune

Lone Hindø (S)​

Magistratsmedlem og næstformand i Kulturudvalget, Aarhus Kommune

Charlotte Liendgaard Vigh​

COO og partner hos Clienti

Kirsten Suhr Bundsgaard​

Professionshøjskoledirektør
på VIA University College

Letbanesamarbejdet

Den politiske vision om letbaner i Aarhusområdet er funderet i Letbanesamarbejdet mellem otte kommuner, Region Midtjylland og trafikselskabet Midttrafik, og ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. Læs mere om Letbanesamarbejdet her.

Fakta om Aarhus Letbane

Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.