Grenaabanen

Igangværende projekter

Strækningen fra Aarhus H til Grenaa udgør ca. 70 kilometer og forbinder den nye, indre strækning med den tidligere nærbane.

Grenaabanen var teknisk færdigbygget i maj 2018 og består af kørestrøm, omformerstationer, signalanlæg og letbanestationer. De eksisterende 14 perroner på Grenaabanen er ombyggede og tilpassede til letbanetogene. Dertil kommer to nye standsningssteder i Thorsager og Hessel, hastighedsopgradering af strækningen mellem Ryomgård og Grenaa samt klargøring af krydsningsspor ved Trustrup Station.

To nye letbanestationer på Djursland

Hessel station er beliggende på Rugvænget i Grenaas sydlige bydel. Området huser mange virksomheder, og Letbanen gør det lettere at komme til og fra arbejde for pendlerne. Desuden er stationen til gavn for de rejsende til og fra campingpladsen og de mange sommerhuse ved Grenaa Strand.

Stationen hedder Hessel og ikke Rugvænget, eftersom området som helhed hedder Hessel efter Hessel Gods, der ligger blot få hundrede meter væk fra den nye station. Norddjurs Kommune har afsat 6 mio. kr. til den nye station i Hessel.

For borgerne i og omkring Thorsager bliver det et glædeligt gensyn, når Letbanen får permanent standsningssted nord for byen. Ikke siden 1971 har tog gjort holdt ved byen, der har omkring 1.300 indbyggere.

I første omgang var et trinbræt på tale – det vil sige et standsningssted, hvor de rejsende skal trykke på en stopknap for at komme med eller blive sat af. Med udsigt til øget bosætning i området var det imidlertid et udpræget politisk ønske at konvertere trinbrættet til et decideret standsningssted, som mødte opbakning i byrådssalen i Syddjurs Kommune.

Den nye station skal ligge et lille stykke uden for centrum af Thorsager. Staten finansierer stationen i Thorsager med 5,1 mio. kr., og Syddjurs Kommune har anmodet om yderligere 3,1 mio. kr.

Hessel og Thorsager station forventes at åbne medio 2019.

Krydsningsspor i Trustrup

For at kunne tilbyde halvtimesdrift mellem Grenaa og Aarhus er det nødvendigt at øge letbanetogenes hastighed på strækningen. Derfor er der gang i etableringen af et krydsningsspor i Trustrup. Rent praktisk er der tale om et ekstra spor på stationen i Trustrup, så to tog kan passere hinanden på samme strækning.

Historisk set har Trustrup også tidligere været et krydsningspunkt for togtrafik på Djursland. Ebeltoftbanen, der eksisterede fra 1901 og frem til 1968, var forbundet til Grenaabanen via stationen i Trustrup.

Stationsforbedringer og mobilitetsstrategi

Letbanen får stor betydning i forhold til bosætning samt tiltrækning af virksomheder og arbejdskraft. Derfor har Norddjurs og Syddjurs Kommune afsat midler til at sætte gang i flere mobilitetsprojekter, som gør det endnu mere attraktivt at bruge Letbanen. Samtidig styrker mobilitetsprojekterne muligheden for kombinationsrejser og sammenhængen i det kollektive trafiksystem på Djursland.

I Letbanens anlægsfase har Syddjurs og Norddjurs Kommune igangsat ombygninger og nyetableringer af stationsarealer, som lægger sig op ad stationsdesignet på indre strækning i Aarhus.

Blandt andet har Norddjurs Kommune igangsat en gennemgribende renovering af stationsbygningen på Trustrup Station, hvor man også vil udvide parkeringsarealerne, ligesom man har forbedret ventefaciliteterne for kommende letbanepassagerer på Grenaa Station. Derudover hører den nye Hessel Station også ind under mobilitetsprojekterne.

I Syddjurs Kommune vil rejsende opleve nye faciliteter på en række af Grenaabanens stationer, herunder flere cykelparkeringspladser samt øget tilgængelighed i Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind. Dertil kommer nye ventefaciliteter, beplantning, belysning og gratis Wi-Fi. Også den nye Thorsager Station hører ind under mobilitetsprojekterne.

De overordnede planer for opgradering af stationer og stationsområder er en del af Djurs Mobilitetsstrategi, som Syddjurs og Norddjurs Kommuner har udarbejdet sammen med Midttrafik og Region Midtjylland.

Se billeder fra Grenaabanen

ØstbanetorvetRisskovHornslet StationOmformerstation TrustrupThorsager 1Thorsager 2Thorsager 3Thorsager 4Hessel 1Hessel 2Hessel 3Hessel 5