Hvordan arbejder Aarhus Letbane med støj?

Frem mod sommeren 2023 arbejder vi på en støjkortlægning, der skal give et overblik over, hvordan støjniveauet er på Letbanens strækning.

Der har ikke været foretaget støjkortlægning på Odder- og Grenaabanen før Letbanen blev etableret, men en øget frekvens af letbanetog på strækningen har udløst et lovkrav, der betyder, at der skal være fortaget en støjkortlægningen senest sommeren 2023. Støjkortlægningen skal foretages hver femte år.

Støjkortlægningen skal kun foretages på de dele af Odder- og Grenaabanen, der har en trafikmængde over 30.000 togpassager per år. Det betyder, at der kun er lovkrav om støjkortlægning mellem Mårslet og Lystrup. Dog har vi valgt at medtage samtlige af vores spor.

Støjkortlægningen vil resultere i et støjkort, der viser støjens udbredelse samt en opgørelse af beregnet støjniveau ved hver enkelt bolig langs banen inden for en given afstand.

Grundlaget for støjkortlægningen baseres på konkrete støjkildemålinger forskellige steder langs banen under kørsel med letbanens tog på Odder- og Grenaabanen. Disse kildestyrker er målt i foråret 2023.

Når vi har det fulde overblik fra støjkortlægningen, udarbejdes der en handlingsplan for de potentielle områder, hvor der er behov for en indsats. Handlingsplanen vil ligge klar sommeren 2024.

Er der tale om øget lokal støj
Sammen med støjkortlægningen får vi i samme ombæring målt skinnernes ruhed og hjulenes profiler, der giver anledning til hylende støj.

På baggrund af støjkortlægningen igangsættes der flere initiativer, der udføres i forbindelse med vores vedligeholdelsesuger

Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.