Aarhush Grenaa

Drift

Flere rejser med Letbanen

Midttrafiks opgørelse af passagertællinger for Letbanen viser en væsentlig stigning i antallet af passagerer for 3. kvartal.

I en netop udsendt pressemeddelelse fra Midttrafik fremgår det, at siden sommerferien har cirka 100.000 passagerer rejst med Letbanen om ugen i gennemsnit. På en hverdag i efteråret har cirka 18.000 passagerer rejst på den samlede strækning. Det samlede passagertal for 3. kvartal inklusive skolernes sommerferie er opgjort til cirka 1,2 mio. passagerer.

"Vi er glade for at se en positiv udvikling i antallet af passagere i 3. kvartal på trods af udfordringerne med driften, som primært skyldes problemer på Grenaabanen.  Vi er spændte på at se de strækningsopdelte tal fra Midttrafik, når de er opgjort" udtaler Michael Borre, direktør for Aarhus Letbane.

Læs Midttrafiks pressemeddelse her.