LMB Risskov Strandpark Beskaaret

Risskov Strandpark

Næste stop: Risskov Strandpark

I efteråret 2020 åbner det nye standsningssted Risskov Strandpark, som ligger nord for det centrale Aarhus på strækningen mod Grenaa.

Det er Aarhus Kommune, der har finansieret standsningsstedet som led i tilblivelsen af boligområdet Bindesbøll Byen. Her bliver bygget 1.200 boliger ved det gamle psykiatriske hospital, som nu er flyttet til Skejby.

I uge 30 og 31 var der spærret for togdrift mellem Lystrup og Østbanetorvet i Aarhus, mens anlægsarbejdet stod på. Samtidig blev tiden udnyttet til at udføre andet vedligeholdelsesarbejde på strækningen. Sporene åbnede igen planmæssigt mandag i uge 32, og der har ikke været driftsproblemer under lukningen.

Risskov Strandpark er det første standsningssted, som etableres, efter Letbanen er i drift. Anlægsarbejdet ved Risskov Strandpark er stadig i gang og forløber planmæssigt. Aarhus Kommune melder snarest en dato ud for den endelige åbning af standsningsstedet.