Langs Med Banen Passagertaellinger Beskaaret

Driftforstyrrelser

Problemer hos underleverandør giver aflysninger på Grenaabanen

Vedligeholdelsesentreprenøren Aarsleff Rail blev allerede mandag den 23. november bestilt til at påføre glycerin på såvel Odderbanen som Grenaabanen natten til fredag den 27. november.

Vejrudsigterne fra DMI viste mulighed for is på køreledningerne. 

Af endnu uforklarlige årsager er det ikke lykkes entreprenøren at gennemføre nattens opgave på hverken Grenaabanen og Odderbanen. Trods lang tids varsel er det ikke lykkes entreprenøren at være klar til at levere den bestilte ydelse.

Aarhus Letbanes vinterberedskab for vinteren 2020-21 har været igangsat siden oktober 2020, bl.a. med de to indkøbte anlæg til påføring af glycerin på køreledningerne. De to anlæg er leveret og betjenes af Aarsleff Rail.

Begge anlæg er testet og meldt klar, og det ene anlæg, der blev leveret i starten af 2020, har kørt flere gange allerede i denne vinter.

”Det er meget skuffende, at den opgave, der er bestilt, ikke er gennemført. Det er netop det her, der ikke måtte ske,” siger direktør Michael Borre. ”Aarsleff Rail ved, hvor vigtigt det er at forebygge is på køreledningerne, og vi har selvfølgelig bedt om en forklaring på, hvorfor de ikke har kunnet gennemføre den bestilte opgave, som planlagt. Det er et ret alvorligt svigt”.

Letbanen er i tæt dialog med Aarsleff Rail om at finde årsagerne til den manglende kørsel. Samtidig er Aarsleff Rail blevet bedt om at sikre, at udstyret bliver funktionsdygtigt hurtigst muligt, da der er bestilt kørsel igen i weekenden.

Den manglende leverance har desværre medført aflyste tog mellem Grenaa og Hornslet fra morgenstunden. Hvornår første tog kører på strækningen er usikkert, men det forventes, at det er muligt i løbet af formiddagen. Der har desuden været uregelmæssig kørsel mellem Aarhus H og Viby.