Driftsstatistik August 2020 Beskaaret

Driftsstatistik august 2020

Fortsat høj pålidelighed på alle strækninger

Driftsopgørelsen for august viser samlet set fortsat målopfyldelse på både pålidelighed og rettidighed.

Pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) endte samlet set på 99,4 procent og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden) på 95,4 procent. År-til-dato er tallene hhv. 98,9 og 96,7 procent.

Hos Letbanen vægtes pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.

Opdelt på strækninger ser udviklingen således ud:

Indre strækning
Pålideligheden på indre strækning er fortsat meget høj, selvom der har  været et mindre fald til 99,3 procent. Rettidigheden er faldet til 97,5 procent, hvilket skyldes fejl på tog og letbanesignal.

Odderbanen
Odderbanen har fortsat en meget høj pålidelighed på 99,7 procent, og rettidigheden nåede i august årets højeste niveau på 99,0 procent.

Grenaabanen
Pålideligheden på Grenaabanen er ligeledes høj til trods for et mindre fald til 99,1 procent. Rettidigheden er faldet til 88,6 procent, hvilket primært skyldes, at den kommende hastighedsopgraderingen mellem Ryomgård og Grenaa er indregnet i den nye køreplan. Der vil derfor være nogle forsinkelser på strækningen, indtil hastigheden sættes op til 100 km/t.
Fejl på overkørsler og køretøjer, samt en påkørsel af en bom i en overkørsel i Lystrup er desuden medvirkende årsager til forsinkelserne.

 

 Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

Banedanmark opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.banedanmark.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kunderettidigheden på S-banen er 92,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er marts 2020, er 91,6 procent.

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 99,3 % 98,6 % 98,5 % 98,9 %
Februar 99,2 % 97,6 % 96,9 % 98,1 %
Marts 98,8 % 97,7 % 97,3 % 98,1 %
April 99,4 % 99,5 % 98,0 % 99,1 %
Maj 99,2 % 98,8 % 97,9 % 98,8 %
Juni 99,5 % 99,0 % 99,0 % 99,2 %
Juli 99,9 % 99,9 % 99,6 % 99,8 %
August 99,3 % 99,7 % 99,1 % 99,4 %
År til dato 99,3 % 98,9 % 98,3 % 98,9 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 99,1 % 95,5 % 92,4 % 96,2 %
Februar 99,2 % 96,1 % 91,6 % 96,2 %
Marts 98,9 % 97,6 % 95,8 % 97,8 %
April 99,6 % 98,1 % 95,9 % 98,2 %
Maj 99,2 % 97,8 % 92,3 % 96,9 %
Juni 99,4 % 97,4 % 93,4 % 97,1 %
Juli 98,9 % 98,0 % 89,3 % 95,9 %
August 97,5 % 99,0 % 88,6 % 95,4 %
År til dato 99,0 % 97,4 % 92,3 % 96,7 %