36 Fordele

Driftsstatistik marts 2020

Letbanen fortsætter den stabile drift

Driftsopgørelsen for marts viser målopfyldelse på alle delstrækninger.

Pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) endte samlet set på 98,4 procent og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden) på 96,7 procent.

I marts måned er der målopfyldelse på alle delstrækninger på både pålidelighed og rettidighed. Rettidigheden på Grenaabanen er steget markant fra ca. 92 til 95,8 procent. Det er en ganske tilfredsstillende udvikling, selv når den aktuelle samfundskrise tages i betragtning, som først og fremmest har haft færre passagerer og en i perioder reduceret køreplan som konsekvens for Letbanen.

Mandag d. 23. marts 2020 var der et omfatttende strømudfald på Letbanens Trafik- og Servicecenter, der betød, at trafikken stod stille i ca. to timer, hvilket betød ca. 200 aflyste afgange. Den episode står alene for 40 procent af alle aflysninger i marts.

På grund af coronavirus/COVID-19 blev det besluttet at køre efter søndagskøreplan fra mandag 16. marts til og med tirsdag 13. april 2020, hvilket har betydet færre passagerer i marts måned.

Opdelt på strækninger ser udviklingen således ud:

Grenaabanen
På Grenaabanen er pålideligheden steget fra 96,9 procent til 97,3 procent, og rettidigheden er steget fra 91,6 procent til en målopfyldelse på 95,8 procent.

Odderbanen
Odderbanen ligger fortsat rigtig pænt med 97,7 procent for pålideligheden og 97,6 procent for rettidigheden.

Indre strækning
Tallene for indre strækning er faldet en smule men ligger stadig pænt over måltallet med 98,8 procent på pålidelighed og 98,9 procent på rettidighed.

Hos Letbanen vægtes pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.

Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

Banedanmark opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.banedanmark.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kunderettidigheden på S-banen er 92,3%, og resultatet for den senest offentliggjorte måned december er 93,2%.

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 99,3 % 98,6 % 98,5 % 98,9 %
Februar 99,2 % 97,6 % 96,9 % 98,1 %
Marts 98,8 % 97,7 % 97,3 % 98,1 %
År til dato 98,4 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 99,1 % 95,5 % 92,4 % 96,2 %
Februar 99,2 % 96,1 % 91,6 % 96,2 %
Marts 98,9 % 97,6 % 95,8 % 97,8 %
År til dato 96,7 %