Drift 2019

Driftsstatistik september 2020

Stadig stabil drift på alle strækninger

Driftsopgørelsen for september viser endnu en gang samlet set målopfyldelse på både pålidelighed og rettidighed.

Pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) endte samlet set på 99,0 procent og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden) på 95,4 procent. År-til-dato er tallene hhv. 98,9 og 96,5 procent.

Hos Letbanen vægtes pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog. Der er lavet nogle småjusteringer i måden driftsstatistikkerne nu opgøres på. Det har ingen betydning for den samlede drift men kan give små forskydninger i opgørelserne på de enkelte baner.

Opdelt på strækninger ser udviklingen således ud:

Indre strækning
Den indre strækning ligger fortsat meget højt med en stabil pålidelighed på 99,2 procent og en rettidighed, der er steget til 98,4 procent. Letbanen oplever en tendens til flere mindre forsinkelser pga. forøget passagertilgang i forhold til månederne forinden. Tekniske fejl på sporskifte og letbanesignal er desuden medvirkende årsager til driftsforstyrrelser i mindre omfang.

Odderbanen
Odderbanen præsterer ligeledes flot med en pålidelighed på 99,4 procent og en rettidighed på 98,7 procent. Hovedårsagerne til de relativt beskedne forsinkelser og aflysninger er fejl på signal på den indre strækning, som forplanter sig til Odderbanen, samt en bil der påkører en bom.

Grenaabanen
Pålideligheden ligger fortsat pænt på Grenaabanen med 98,2 procent af alle planlagte afgange gennemført. Rettidigheden er faldet til 87,7 procent, men Aarhus Letbane arbejder fortsat hårdt på at forbedre rettidigheden, som især er ramt af  den manglende hastighedsopgradering mellem Ryomgård og Grenaa. Påkørsel af dyr, fejl på overkørsler og køretøjer, samt signalfejl på den indre strækning, som forplanter sig til Grenaabanen, er medvirkende  årsager til forsinkelserne.

Denne strækning vedbliver at være den mest sårbare, bla. på grund af sin længde samtidig med, at den er enkeltsporet.

Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

Banedanmark opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.banedanmark.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kunderettidigheden på S-banen er 92,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er marts 2020, er 91,6 procent.

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 99,3 % 98,6 % 98,5 % 98,9 %
Februar 99,2 % 97,6 % 96,9 % 98,1 %
Marts 98,8 % 97,7 % 97,3 % 98,1 %
April 99,4 % 99,5 % 98,0 % 99,1 %
Maj 99,2 % 98,8 % 97,9 % 98,8 %
Juni 99,5 % 99,0 % 99,0 % 99,2 %
Juli 99,9 % 99,9 % 99,6 % 99,8 %
August 99,3 % 99,7 % 99,1 % 99,4 %
September 99,2 % 99,4 % 98,2 % 99,0 %
År til dato 99,3 % 98,9 % 98,3 % 98,9 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 99,1 % 95,5 % 92,4 % 96,2 %
Februar 99,2 % 96,1 % 91,6 % 96,2 %
Marts 98,9 % 97,6 % 95,8 % 97,8 %
April 99,6 % 98,1 % 95,9 % 98,2 %
Maj 99,2 % 97,8 % 92,3 % 96,9 %
Juni 99,4 % 97,4 % 93,4 % 97,1 %
Juli 98,9 % 98,0 % 89,3 % 95,9 %
August 97,5 % 99,0 % 88,6 % 95,4 %
September 98,4 % 98,7 % 87,7 % 95,4 %
År til dato 98,9 % 97,5 % 91,3 % 96,5 %