Vidste Du Trustrup

Nyhedsbrev #41

Vidste du...

I denne udgave af ’Vidste du…’ kan du læse mere om det anlægsarbejde, der skal bane vej for Letbanens halvtimesdrift til Grenaa.

At Aarhus Letbane anlægger krydsningsstation ved Trustrup?

At der kommer halvtimesdrift til Grenaa?

At sikringshytterne snart tager form?

 

… at Aarhus Letbane anlægger krydsningsstation ved Trustrup?

Ved Trustrup station er der for tiden et anlægsarbejde i gang, som fremover gør det muligt for letbanetogene mellem Grenaa og Ryomgård at krydse hinanden.

Allerede sidste år begyndte arbejdet med krydsningssporet, men grundet COVID-19 blev projektet forsinket. Dog er flere forsinkelser indhentet, og forventningen er nu, at krydsningssporet er klar til at blive taget i brug ultimo 2021.

Krydsningsporet har faktisk været på tegnebrættet i en årrække. Tilbage i 2016 var forventningen, at sporet skulle færdiggøres i forbindelse med åbningen af Grenaastrækningen. Dengang blev projektet sat i bero på grund af manglende økonomisk bevilling.

… at der kommer halvtimesdrift til Grenaa?

Når den nye krydsningsstation ved Trustrup er etableret og kan tages i brug, kan Midttrafik tilpasse Letbanens køreplan, så du hver halve time kan rejse mellem Aarhus og Grenaa. I første omgang planlægges halvtimesdriften gennemført i myldretiden morgen og eftermiddag.

Realiseringen af halvtimesdrift er hele formålet med anlægsarbejdet ved Trustrup. For når to letbanetog kan passere hinanden på den ellers enkeltsporede strækning, bliver det muligt med den højere frekvens til glæde for kunderne.

… at sikringshytterne snart tager form?

 Når man står på Trustrup Station, vil man kunne se, at der allerede nu er to spor, så hvorfor kan to letbanetog ikke krydse hinanden? Selvom alt ser klar ud, mangler den teknologi, der gør det muligt for togene at krydse hinanden på sikker vis.

Det er såkaldte sikringsanlæg, som blandt andet skal styre signaler og sporskifter. Konkret består anlæggene af blandt andet signaler og elektronik, som bliver samlet i sikringshytter på størrelse med en container.

Lige nu er projekteringsarbejdet i gang, hvorefter de fysiske signaler og hytterne med elektronik skal opsættes. Det bliver efterfulgt af omfattende test, inden krydsningssporet efter planen er klar til drift i udgangen af 2021. Test planlægges under hensyntagen til, at trafikken i videst muligt omfang skal opretholdes.