LMB Faerre Henvendelser

Driftsstatistik december 2020

Tilfredsstillende driftsforbedringer i 2020

2020 sluttede med en god december måned med forbedringer på både pålidelighed og rettidighed på alle strækninger.

Samlet set endte året med pæne resultater. Pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) landede på 98,7 procent og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden) på 96,3 procent.

Der har i hele 2020 været målopfyldelse på begge mål, undtagen på Grenaabanen hvor rettidigheden ikke er på niveau med de andre baner. Letbanen vil fortsat arbejde målrettet på at forbedre rettidigheden på Grenaabanen.

Hos Letbanen vægter vi pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.

Opdelt på strækninger ser udviklingen for december sådan ud:

Indre strækning
Den indre strækning kører fortsat meget stabilt og sluttede i december med en pålidelighed på 98,9 procent og en rettidighed på 98,0 procent.

De få forsinkelser og aflysninger skyldes fejl på letbanesignal, en bil i sporet ved Mindet og nedbrud på ATS i Letbanens kontrolcentret.

Odderbanen
Odderbanen kører ligeledes stabilt og landede på en pålidelighed på 97,9 procent og en rettidighed på 97,7 procent. 

Hovedårsagerne til forsinkelser og aflysninger er fejl på sikringsanlæg, bil i sporet ved Mindet, nedbrud på letbanekøretøj og nedbrud på ATS i Letbanens kontrolcenter.

Grenaabanen
Efter et dyk i pålideligheden på Grenaabanen er der igen fremgang, og resultatet endte på 98,6 procent i december. Rettidigheden landende på 93,7 procent og er dermed under målet på 95 procent. Rettidigheden er dog i fremgang efter, at hastigheden i starten af november blev sat op til 100 km i timen mellem Ryomgård og Grenaa. 

Hovedårsagerne til driftsforstyrrelserne er fejl på overkørsel, fejl på skinne, bil i sporet ved Mindet og nedbrud på ATS i Letbanes kontrolcenter. 

 Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

DSB opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.dsb.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kundepunktligheden på S-banen er 92,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er december 2020, er 95,6 procent.

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 99,3 % 98,6 % 98,5 % 98,9 %
Februar 99,2 % 97,6 % 96,9 % 98,1 %
Marts 98,8 % 97,7 % 97,3 % 98,1 %
April 99,4 % 99,5 % 98,0 % 99,1 %
Maj 99,2 % 98,8 % 97,9 % 98,8 %
Juni 99,5 % 99,0 % 99,0 % 99,2 %
Juli 99,9 % 99,9 % 99,6 % 99,8 %
August 99,3 % 99,7 % 99,1 % 99,4 %
September 99,2 % 99,4 % 98,2 % 99,0 %
Oktober 98,8 % 99,6 % 97,3 % 98,5 %
November 98,1 % 97,9 % 95,2 % 97,2 %
December 98,9 % 97,9 % 98,6 % 98,6 %
År til dato 99,1 % 98,8 % 98,0 % 98,7 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 99,1 % 95,5 % 92,4 % 96,2 %
Februar 99,2 % 96,1 % 91,6 % 96,2 %
Marts 98,9 % 97,6 % 95,8 % 97,8 %
April 99,6 % 98,1 % 95,9 % 98,2 %
Maj 99,2 % 97,8 % 92,3 % 96,9 %
Juni 99,4 % 97,4 % 93,4 % 97,1 %
Juli 98,9 % 98,0 % 89,3 % 95,9 %
August 97,5 % 99,0 % 88,6 % 95,4 %
Oktober 98,0 % 99,0 % 86,3 % 94,8 %
November 97,0 % 97,4 % 90,3 % 95,2 %
December 98,0 % 97,7 % 93,7 % 96,7 %
År til dato 98,5 % 97,6 % 91,3 % 96,3 %