Driftsstatistik Oktober 2021

Driftsstatistik oktober 2021

99 procents pålidelighed igen

Letbanen kører fortsat med målopfyldelse på begge mål - og kan se tilbage på to måneder i træk med 99 procents pålidelighed.

Det samlet resultat for oktober viste 99,0 procent pålidelighed og 96,6 procent rettidighed. År til dato er tallene henholdsvis 98,0 procent og 96,9 procent.

Hos Letbanen vægter vi pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.

Opdelt på strækninger ser udviklingen sådan ud:

Indre strækning
Indre strækning opfylder målene og holder det høje niveau på begge parametre. I oktober lå pålideligheden på 99,2 procent og rettidigheden på 98,2 procent.

De få forsinkelser og aflysninger skyldtes bl.a. plastic i kørestrømmen og ambulancetilkald til en passager.

Odderbanen
Odderbanen kører også med målopfyldelse, dog var der i oktober et fald på pålideligheden til 97,3 procent. Rettidighed ligger stabilt på 98,4 procent.

Hovedårsagerne til forsinkelser og aflysninger var fejl på en overkørsel og de samme årsager som på indre strækning, da de forplantede sig til Odderbanen.

Grenaabanen
På Grenaabanen er der målopfyldelse på pålideligheden, som endte på 98,3 procent. Rettidigheden er fortsat udfordret og tog et fald til 91,4 procent. 

Grenaabanen var i oktober ramt af fejl på en overkørsel, fejl på kørestrøm og fejl på materiel. Årsagerne fra indre strækning påvirkede desuden også Grenaabanen.

Aarhus Letbane opgør pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden). Det fastsatte mål for begge parametre er 95 procent.

Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

DSB opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.dsb.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kundepunktligheden på S-banen er 94,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er august 2021, er 92,0 procent.

 

 

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,0 % 97,3 % 97,1 % 97,6 %
Februar 96,5 % 97,1 % 94,9 % 96,1 %
Marts 95,1 % 98,3 % 95,7 % 95,7 %
April 98,8 % 99,5 % 98,1 % 98,7 %
Maj 98,8 % 99,7 % 98,5 % 98,8 %
Juni 97,7 % 97,4 % 97,1 % 97,5 %
Juli 99,2 % 98,7 % 99,0 % 99,1 %
August 98,9 % 99,2 % 98,0 % 98,7 %
September 98,8 % 99,6 % 99,0 % 99,0 %
Oktober 99,2 % 97,3 % 98,3 % 99,0 %
År til dato 98,1 % 98,4 % 97,5 % 98,0 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,8 % 98,3 % 94,8 % 97,5 %
Februar 97,8 % 97,0 % 93,8 % 96,6 %
Marts 98,1 % 98,0 % 94,6 % 97,1 %
April 98,3 % 98,7 % 93,3 % 96,9 %
Maj 98,5 % 98,7 % 93,6 % 97,1 %
Juni 97,9 % 97,4 % 94,5 % 96,9 %
Juli 98,4 % 98,0 % 93,6 % 97,0 %
August 97,7 % 98,3 % 91,3 % 96,2 %
September 98,0 % 98,6 % 92,3 % 96,8 %
Oktober 98,2 % 98,4 % 91,4 % 96,6 %
År til dato 98,2 % 98,1 % 93,4 % 96,9 %