Letbanen I Snelandskab Paa Odderbanen Web

Letbanens vinterberedskab tilpasses løbende

Risiko for rimtåge bliver nøje overvåget

Letbanen har et par gange været ramt af is på køreledningerne her i 2021, det har desværre givet aflysninger og forsinkelser i morgentrafikken. Alle årets episoder har været på grund af rimtåge, dvs. meget høj luftfugtighed og temperaturer omkring frysepunktet.

Senest skete det mandag den 22. februar 2021. Her var der 99,5 % luftfugtighed, og et pludseligt temperaturfald medførte is på køreledningerne omkring Kolind på trods af glycerinkørsel. Der var også is på strækningen mellem Humlehuse og Lystrup.

Siden midten af januar har Aarhus Letbane arrangeret erstatningsbusser, når der var udsigt til rimtåge. Det skyldes, at vi i øjeblikket ikke har en metode, der er sikker nok, når den slags vejr rammer Østjylland.

I mandags viste vejrdata plusgrader og ingen udsigt til rimtåge. Der stod derfor ikke erstatningsbusser klar, da temperaturen faldt uventet og medførte is på køreledningerne flere steder.

Aarhus Letbane har udviklet en model efter forbillede fra Bybanen i Bergen. Modellen bygger på meget detaljerede data fra DMI, som vi har lavet et tæt samarbejde med. Den havde oprindeligt tre trin: ingen risiko, risiko (og dermed glycerinkørsel) og driftsstop. Siden blev den udvidet til fem trin, og efter hændelserne den 22. februar er parametrene for indgriben igen justeret.

Der er således lavet en mere nuanceret model, hvor der nu følges særligt op på risikoen for rimtåge. Det betyder fx bestilling af erstatningsbusser og tomkørsel på den indre strækning.

Vi har, udover tilpasninger af modellen, foretaget en række ændringer til beredskabet, der gerne skulle give resultater på den korte bane. Der indsamles i øjeblikket yderligere erfaring fra letbaner med lignende udfordringer. På den lidt længere bane arbejdes der med et samlet katalog over muligheder og en indstilling til bestyrelsesbehandling

Vi arbejder på at sikre så få aflysninger og forsinkelser som muligt på hele banen og indsætter erstatningsbusser i de nødvendige situationer, så vi minimerer risikoen for, at passagerne ikke når frem til deres destination.