Aarhush Grenaa

Tæt rimtåge på Letbanen

Vejrfænomen på Djursland forstyrrede driften

En kombination af høj luftfugtighed og kulde skabte tæt rimtåge på Djursland 1. og 2. januar, som gav driftsforstyrrelser. Letbanen gennemfører nye tiltag for at imødekomme udfordringerne.

Som en del af Aarhus Letbanes vinter-beredskab bliver temperatur og luftfugtighed dagligt overvåget via data fra DMI. Når vejrudsigterne viser temperaturer under 2 grader og en luftfugtighed på over 80%, og således peger på risiko for isdannelse på køreledningerne, påfører Aarhus Letbane glycerin på køreledninger på Grenaabanen og Odderbanen.

Glycerinen forventes at kunne forebygge den meste isdannelse. Når der er for meget is på køreledningerne, kan letbanetogene ikke trække tilstrækkeligt meget strøm fra køreledningen og kan derfor ikke køre. Det er som tidligere fortalt primært på den yderste del af Grenaabanen og Odderbanen, at der problemer med isdannelse, bl.a. pga. de lange, åbne stykker og den enkeltsporede bane.

”Aarhus Letbane har påført glycerin skiftevis på Grenaabanen og Odderbanen siden 22. december 2020, hvilket har forhindret is på køreledninger i perioden frem til natten til den 2. januar 2021. Der oplevede vi en helt særlig vejrsituation, som desværre på trods af beredskabsplanen gav anledning til mindre driftsforstyrrelser”, beretter adm. direktør Michael Borre.

I løbet af 1. januar opstod der en tæt rimtåge i Østjylland, der især på Djursland gav problemer for letbanen. Rimtåge er tåge, hvor temperaturen er under frysepunktet – altså en kombination af høj luftfugtighed og kulde. Tågen afsætter rim, der i dette tilfælde hvor rimtågen var meget tæt, blev til isdannelse på køreledningerne. Det medførte også, at glycerinen ikke alle steder blev påført køreledningen, men blot sat på isen. Derved kunne togene ikke trække strøm, og driften måtte indstilles lørdag morgen den 2. januar 2021.

Rimtågen har været meget tæt 1. og 2. januar med en luftfugtighed på 100 %. Kombineret med det kolde vejr har dette medført isdannelse hurtigere, end vi har set tidligere. Det betyder, at der kan opstå is på køreledningerne allerede sidst på aftenen, så de sidste tog bliver påvirket. Normalt er glycerin påført, efter sidste tog er afgået, og det har været tilstrækkeligt til at forhindre isdannelsen. Noget tyder på, at det skal påføres tidligere, hvis det er udsigt til tæt rimtåge.

Aarhus Letbane gennemfører følgende tiltag:

  • Letbanens varselssystem, der er udviklet i samarbejde med DMI, udvides til også at give et særligt varsel, når luftfugtigheden er over 95 %, og det samtidig er koldt vejr, da det vurderes, at risikoen for rimtåge derved er til stede.
  • Ved varsel om rimtåge vil Aarhus Letbane bestræbe sig på at køre glycerin på køreledningerne tidligere, hvilket muligvis vil påvirke trafikken sidst på aftenen, men til gengæld i højere grad sikrer morgentrafikken.
  • Forventes det, at rimtågen bliver hængende i flere dage, vil Aarhus Letbane bestræbe sig på at påføre glycerin hver dag. Normalt holder glycerinen i ca. 48 timer, men rimtågen ser ud til at påvirke såvel effekten som holdbarheden af glycerinen.
  • Aarhus Letbane vil forsøge at skrue op for mængden af glycerin, der påføres, for at se om det har en positiv effekt.
  • Aarhus Letbane vil være klar til at indsætte erstatningsbusser tidligere, når der er udsigt til rimtåge.