Adgang og færdsel

Det er ikke tilladt at opholde sig eller færdes på Letbanens arealer, hvor der ikke er offentlig adgang. Heller ikke selvom din grund går helt op til baneterrænet.
Det kan være svært at sætte sig ind i, hvorfor man som nabo til letbanestrækningen ikke har fri færdsel omkring egen grund. Det er dog et hensyn til såvel sikkerhed som letbaneførere, at disse foranstaltninger finder sted.
Det er ikke tilladt at benytte Letbanens areal som oplagsplads for affald eller øvrige genstande, da Letbanens medarbejdere skal kunne færdes frit på området og eventuelt benytte det som flugtvej.
Grundet Letbanens kørestrømsanlæg er det livsfarligt at opholde sig på eller tæt ved Letbanens arealer. Kørestrømsanlæggets spændingsførende dele er nemlig livsfarlige at berøre eller komme i nærheden af, såvel direkte som indirekte gennem værktøj, redskaber (fx stiger, målebånd) eller andre genstande (fx vandstråler, drageflyvning).

Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.