Tilladelse til udførelse af arbejde

Uanset typen af planlagt arbejde i eller ved letbanespor skal der altid foreligge en godkendt letbanesikkerhedsplan, inden arbejdet kan igangsættes.

Aarhus Letbane har det sikkerhedsmæssige ansvar for driften af letbanen. Det betyder, at uanset typen af arbejde er det Aarhus Letbane, der jf. Jernbanelovens §24 skal give tilladelse til, at et arbejde må udføres på eller i nærheden af letbanens areal. Tilladelsen gives med en godkendt letbanesikkerhedsplan.

Aarhus Letbane har udlagt en risikoafstand på 4 meter fra nærmeste skinne og en respektafstand på 5 meter fra letbanes spændingsførende dele. Her skal der som udgangspunkt gives en tilladelse. Det gælder også for arbejder længere væk, der potentielt kan overskride risiko- og respektafstanden samt påvirke stabiliteten og sikkerheden af letbanen – eksempelvis udgravninger, træfældning, opstilling af maskiner, stilladser og kraner.

3. partsprojekter

Projekter som kan medføre en ændring af Aarhus Letbanes infrastruktur samt have indflydelse på letbanesikkerheden, oprettes som 3. partsprojekter. Disse projekter skal sagsbehandles og godkendes iht. procedure i Aarhus letbanes sikkerhedsledelsessystem, som har sin oprindelse i Bekendtgørelse 711 af 20.05.2020 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbane-infrastrukturen. Skabeloner som skal anvendes, er tilgængelige på her på vores hjemmeside.

Nærmere orientering og vejledning vedr. regler, krav og processer for eksterne bygherrer (3. part) der påvirker Aarhus Letbanes infrastruktur findes i Aarhus Letbanes Håndbog for 3. partsprojekter.

Letbanesikkerhedsplaner

Alle større og mindre arbejder, der skal foregå tæt på eller i berøring med Letbanen skal uanset den forudgående proces have en godkendt letbanesikkerhedsplan førend arbejdet påbegyndes.

 

Letbanesikkerhedsplanen skal sendes til godkendelse ved Aarhus Letbane via mailen or-koordinator@aarhusletbane.dk senest kl. 12.00 mandag i ugen, før arbejdet skal udføres.

 

Letbanesikkerhedsplanen skal udarbejdes af en person som har gennemført en sikkerhedsuddannelse som OR-arbejdsleder hos Aarhus Letbane. En oversigt over virksomheder som har sikkerhedsuddannet personale findes her.

 

Skabelonen til letbanesikkerhedsplaner skal altid hentes fra Aarhus Letbanes hjemmeside, så der er sikkerhed for, at det er nyeste version som anvendes. Skabelonen kan hentes her.

Sporspærringer og kørestrømsafbrydelser

Det er altid den trafikale planlægning i Aarhus Letbane der afgør, hvornår der kan tildeles sporspærringer, kørestrømsafbrydelser og evt. hastighedsnedsættelser.

 

Hvis sporet skal spærres og/eller kørestrømmen afbrydes, uden at det medfører aflysning af letbanetog, kan det ansøges pr. e-mail i forbindelse med indsendelse af letbanesikkerhedsplan.

 

Hvis arbejdet kræver aflysning af letbanetog, skal Aarhus Letbane varsles senest 4 måneder før arbejdet skal udføres, da aflysninger kræver koordinering med operatøren og eksterne parter.

 

Arbejdet skal som udgangspunkt altid forsøges lagt i de togfri intervaller om natten, hvor der ikke er planlagt togkørsel.

 

Det er vigtigt kun at søge om sporspærring og kørestrømsafbrydelse til reelle behov. Der må f.eks. ikke søges om sporspærring en hel nat, hvis der kun er behov for en time. Ligeledes skal man være opmærksom på de trafikale konsekvenser, som varigheden af en sporspærring kan medføre.

Krav til uddannelse og sikkerhed

Skal du færdes eller arbejde i og ved letbanespor eller i letbanens tekniske anlæg, skal du have de nødvendige kompetencer for at passe på dig selv og Letbanen. Du skal være i besiddelse af et legitimationskort (fysisk eller e-card) udstedt af Aarhus Letbane eller Banedanmark. Legitimationskortet kan du erhverve dig ved at deltage i og bestå et Pas på, på Letbanen-kursus ved Aarhus Letbane eller et Pas på, på banen kursus ved Banedanmark. 

Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.