Få en status på næste etape


Letbanesamarbejdet står bag Samspil 2030, som er den nye vision for den højklassede kollektive infrastruktur i Østjylland. Arbejdet med flere af etaperne er allerede i gang.

Se præsentationsfilmen om Samspil 2030 – og få en status på blandt andet etape 2, hvor en udbygning af Letbanen undersøges nærmere.

Samspil 2030 er den samlede vision for den højklassede kollektive infrastruktur i Østjylland. De otte østjyske kommuner, Region Midtjylland og Midttrafik udgør tilsammen Letbanesamarbejdet og er afsender på visionen. Samspil 2030 skal her i 2021 indgå som Østjyllands samlede indspil til de politiske forhandlinger om Danmarks statslige infrastruktur.

Letbanesamarbejdet har fået produceret en præsentationsfilm, som udfolder Samspil 2030 og præsenterer de potentielle strækninger visuelt.

Et nærmere kig på etape 2

En udbygning af Letbanen – eventuelt som en busløsning på nogle strækninger – er et af de væsentlige tiltag i den nye vision. Og der er gang i etape 2-projekterne, fortæller Peter Bro, programleder i Aarhus Kommune.

– Undersøgelserne er i gang, og vi har en forhåbning om at aflevere en færdig miljøvurdering (VVM) til de involverede byråd medio 2022. Byrådene har derefter mulighed for at sende materialet i høring. Vi forventer en endelig beslutning om strækninger og teknologi primo 2023.

Aarhus H-Aarhus Ø: En del af miljøvurderingen undersøger strækningen fra Aarhus H til Aarhus Ø. Aarhus Byråd havde tidligere besluttet at fremrykke denne proces, men fremrykningen er sat i bero igen.

– Det skyldes de store trafikale udfordringer ved krydset ved Nørreport, hvor man drejer ud på Aarhus Ø. Det er et trafikalt knudepunkt med både letbane, biltrafik, cyklister og gående. Selvom det umiddelbart kan se nemt ud at anlægge letbanespor på Aarhus Ø, så er opkoblingen til det eksisterende letbanesystem og især Nørreport-krydset meget kompliceret, siger han.

Lisbjerg-Hinnerup: Denne strækning involverer to kommuner, og hvor der blot er en mark nu, kommer der i fremtiden til at være et nyt byområde i Lisbjerg. Derfor skal Letbanen tænkes ind i flere fremtidige projekter, lyder det fra Peter Bro.

– Der foregår nu et koordineringsarbejde med dem, der driver byudviklingen. Derudover skal strækningen krydse motorvejen, hvor Vejdirektoratet planlægger at ombygge vejnettet, men endnu ikke har vedtaget et endeligt projekt. Her skal Letbanen tænkes ind, så den kan krydse motorvejen, og der er desuden lagt op til et Parkér og Rejs-anlæg, hvor rejsende kan skifte mellem bil eller cykel og kollektiv transport. Også det kræver koordinering med Vejdirektoratet.

 Favrskov Kommune har desuden besluttet at få belyst muligheden for en busbaseret løsning i stedet for letbane. Busløsningen vil i givet fald skulle køre fra Parkér og Rejs-anlægget til Hinnerup.

Spanien i Aarhus C-Brabrand: Denne strækning er den mest komplekse, fordi Letbanen skal køre gennem store og tætte byrum i Aarhus midtby, forklarer Peter Bro:

– Banegårdspladsen er svær at passere igennem, på Park Allé kan busserne nemt blive klemt, Rådhuset og Rådhuspladsen er fredet, og på Vestre Allé og Thorvaldsensgade ligger der store ledninger i jorden. Jo længere væk fra byen, vi kommer, des mindre komplekst er projektet, men det er svært at planlægge en ny letbanestrækning gennem en gammel middelalderby, hvor der er trængsel både over og under jorden.

Peter Bro siger, at det stadig er usikkert, hvor langt denne strækning vil gå ud, men formentlig til Stenbækvej i Brabrand – og så er håbet desuden at anlægge en ny Brabrand Station.

På denne strækning er en BRT-løsning (bus rapid transit) også i spil som alternativ til letbane. Aarhus Byråd har dog besluttet, at strækningen har letbane som hovedforslag.

Højklassede busser på Ringvejen

Et andet nøgleprojekt i Samspil 2030 er en BRT-linje, som skal afhjælpe trængslen på Ringvejen i Aarhus. Aarhus Byråd har besluttet, at projektet skal fremrykkes, og undersøgelserne er i deres spæde start.

– Hvor fase 0 er idéfasen, befinder vi os nu i fase 1, hvor vi undersøger, om projektet er realiserbart. Fase 2 går ud på at skitsere selve projektet, siger Peter Bro og fortsætter:

– Inden sommerferien beder vi Aarhus Byråd om at sætte de nærmere rammer for, hvad vi skal gå videre med. Det er spørgsmål som, hvor på vejen bussen skal køre – midt i eller i en af siderne? Er det i egne spor? Hvordan skal afslutningen være i enderne af strækningen?

Mens Letbanen kører gennem byen, vil BRT-strækningen køre rundt om centrum mellem syd og nord. Muligvis med endestation i Skejby, da det er et område med mange arbejdspladser, men det kan også være Vestre Strandalle i Risskov, hvor der er byudvikling i gang, forklarer Peter Bro. Ved flere knudepunkter vil det efter planen være muligt at skifte mellem BRT-linjen og Letbanen.

Byrådet afsatte i 2020 fem millioner kroner til BRT-linjen på Ringvejen med henblik på at undersøge projektet og 292 millioner kroner i 2021, hvilket også inkluderer selve anlægsarbejdet.

Læs hele Samspil 2030, og se de andre projekter i visionen her.


Lignende nyheder...

AAL_pressefoto

5-års fødselsdag og 25 mio. passagerer

Letbanen kan fejre 5-års fødselsdag den 30. april 2024. Over to dage bliver fødselsdagen markeret med ministerbesøg, gratis rejser og happenings for passagerne i togene ...
Læs mere
_MG_8307aaaaaa

Letbanesporet ved Ringgadekrydset skal vedligeholdes

I weekenden den 17. – 19. februar vil letbanesporet ved Ringgadekrydset mellem Nordre Ringgade og Randersvej være delvist spærret. Letbanesporet i krydset mellem Nordre Ringgade ...
Læs mere
Passagertal_2023

Aarhus Letbane sætter ny passagerrekord

I 2023 nåede det samlede passagertal op på knap 5.8 millioner og det sætter igen passagerrekord for Aarhus Letbane. Med mere end 1.572.000 passagerer, der ...
Læs mere
snestorm_jan2024

Letbanen kører igen efter usædvanligt vintervejr

Mandag morgen var Aarhus Letbane igen tilbage til normal drift, efter at Østjylland blev ramt af usædvanligt vintervejr. Siden onsdag har de store snemængder skabt ...
Læs mere
_P8A8500aaaaaaaa_web

Flere afgange får passagererne til at strømme til

Sidste år i august trådte en ny køreplan i kraft, og det betød flere afgange fra Hornslet og Grenaa i myldretiden. Allerede et år senere ...
Læs mere
Testkoersel-Odderbanen-6

Planlagt vedligehold på Odder- og Grenaabanen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningerne mellem Grenaa og Østbanetorvet og mellem Odder og Aarhus H. I uge 25 ...
Læs mere
Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.