Status

Letbanen nærmer sig 100.000 kørte km

Fredag den 8. december afgør Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, om Aarhus Letbane får lov at køre med passagerer i løbet af uge 50.

Aarhus Letbane følger fortsat den med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen aftalte tidsplan: 

Assessor har udarbejdet en revideret sikkerhedsvurderingsrapport for de tekniske regler, som blev afsendt til styrelsen tirsdag den 28. november 2017. Det er aftalt, at såfremt styrelsen ved gennemgangen af det fremsendte materiale ser en ’showstopper’, vil Aarhus Letbane omgående blive kontaktet. 

Assessor har anført otte anmærkninger i sikkerhedsvurderingsrapporten. Tirsdag den 5. december fremsender Aarhus Letbane en mail til styrelsen, der beskriver hvordan de otte anmærkninger håndteres.

Der er aftalt møde med styrelsen fredag den 8. december 2017, hvor Aarhus Letbane og assessor deltager. Med baggrund i Aarhus Letbanes opdaterede tekniske normer og assessors sikkerhedsvurderingsrapport vurderer styrelsen, om Letbanen har foretaget de nødvendige tilpasninger, om assessor har håndteret assesseringen tilfredsstillende samt om oplægget til håndteringen af de otte anmærkninger kan accepteres.

I så fald er det Aarhus Letbanes forståelse, at Letbanen kan komme ud at køre med passagerer i løbet af uge 50.

Mere end 2 gange rundt om jorden

I perioden fra den 17. juli og frem til søndag den 3. december er der kørt ca. 8.578 timer.

Letbaneførerne har samlet kørt ca. 97.340 km med letbanetogene, mens fjernstyringscentralen har trafikledet Letbanen i mere end 2.450 timer.

Aarhus Letbane har således kørt prøvedrift efter køreplanen i 21 uger. Der har været ét uheld uden personskade. Dette underbygger, at sikkerhedsniveauet på Aarhus Letbane er højt og at sikkerhedskulturen er god.

Sammenligner man med andre letbaner, svarer uheldsfrekvensen nogenlunde til dem, der kendes fra andre letbaner efter flere års drift (f.eks. Bergen). Det er særdeles tilfredsstillende.

Indtil godkendelserne foreligger, fortsætter Aarhus Letbane med at køre efter køreplanen, dog uden passagerer. I uge 48 har der i myldretiden været kørt med seks afgange i timen. Den højeste frekvens ved fuld drift er planlagt til otte afgange i timen.

Ny plan for test på Odderbanen

Odderbanen er færdigbygget og alle sikkerhedsbærende tests var gennemført den 25. oktober 2017. ASAL Konsortiet er ved at færdiggøre testmaterialet inden endelig assessering. Der mangler kun at blive gennemført funktionstest ved fuld strækningshastighed. Her skal ASAL konsortiet påvise, at deres anlæg lever op til letbanens krav som beskrevet i kontrakten.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastholder, at test skal ske under styrelsens myndighedsområde på Odderbanen og Grenaabanen. På den baggrund har Aarhus Letbane valgt at udskyde de manglende kontraktuelle tests til efter sikkerhedsgodkendelsen af Odderbanen. Det vil minimere letbanens forbrug af tid, ressourcer og økonomi frem mod åbningen af Odderbanen. De kontraktuelle test udføres således først efter, at sikkerhedsgodkendelsen er på plads.

Åbning af Odderbanen afventer nu en detailplanlægning i forhold til udmelding af åbningsdato. ASAL’s test personale er blevet omdisponeret til primo 2018. 

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.