> Nyheder >

Status

Drift-status-24maj

Letbanens drift forbedres på flere områder

Efter opstartsproblemer med Grenaa-strækningen fortsætter arbejdet med at forbedre drift og trafikinformation. Ny køreplan skal stabilisere driften.
Læs mere
Driftsstatus-2maj-2019

Sådan vil Aarhus Letbane forbedre driften

Opstarten af letbanestrækningen mellem Aarhus og Grenaa har været udfordret af samkøring med det øvrige, eksisterende system og af urelaterede tekniske nedbrud.
Læs mere
Status-17-maj

Aarhus Letbane opfylder vilkår for fortsat drift

55 af 58 vilkår er nu lukkede, så Letbanen fortsat kan køre på den indre strækning. Strækningen mod Odder forventes åbnet i løbet af sommeren.
Læs mere
status-9april2018

Aarhus Letbane har indsendt ansøgning for letbanetog

Arbejdet med at få godkendt Odder- og Grenaabanen fortsætter. Aarhus Letbane har indsendt ansøgning om typegodkendelse af de store Tango-letbanetog.
Læs mere
Status-22marts2018

God fremdrift på godkendelsesarbejdet for Odder- og Grenaabanen

Aarhus Letbane forventer at ansøge om godkendelse af det ene af to togtyper inden påske. Tidsplanen er afklaret med både assessor og Trafik-, Bygge- og ...
Læs mere
Status-anlaeg-mar2018

God fremdrift på anlægsarbejdet mod Odder og Grenaa

Der er god fremdrift på anlægsarbejdet på strækningerne til Odder og Grenaa. Odderbanen er færdigbygget, mens Grenaabanen forventes færdig sidst i april.
Læs mere
Odderbanen-test-2018

To milepæle nået for fortsat drift i Aarhus og idriftsættelse mod Odder

Ny sikkerhedsvurderingsrapport sikrer fortsat kørsel på den indre strækning - arbejdet med at opnå godkendelse af Odder- og Grenaabanen fortsætter.
Læs mere
Odderbanen-jan2018

Derfor bliver åbningen af Odder- og Grenaabanen forsinket

Den forsinkede åbning af letbanens indre strækning i Aarhus forsinker også åbningen af Odder- og Grenaabanen.
Læs mere
Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.