Aarhus Letbane opfylder vilkår for fortsat drift


55 af 58 vilkår er nu lukkede, så Letbanen fortsat kan køre på den indre strækning. Strækningen mod Odder forventes åbnet i løbet af sommeren.

Aarhus Letbane kan fortsætte med at køre på den indre strækning mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby. Det ligger fast, efter at hovedparten af de vilkår, som godkendelsen af strækningen blev givet på, nu er afklaret med Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen, TBST.

Da strækningen blev godkendt den 20. december 2017, skete det på 58 vilkår, som Aarhus Letbane efterfølgende skulle opfylde for at fortsætte driften. Fire vilkår skulle lukkes straks – og blev det – mens 51 vilkår skulle besvares i løbet af to måneder. Disse 51 vilkår besvarede Aarhus Letbane til tiden. TBST har efterfølgende haft en række opklarende spørgsmål, som nu er besvaret i samarbejde med assessor. Aktuelt er de 55 mest presserende vilkår lukket. Tilbage udestår tre vilkår, der ventes lukket inden for tidsfristen 21. august 2018.

Sideløbende med opgaven med at lukke de givne vilkår, arbejder Aarhus Letbane videre på at opnå godkendelse af de to resterende strækninger mod Odder og Grenaa.

Arbejdet er delt op på seks områder og medio maj er status således:

Operationelle regler: Assessor færdiggør i uge 21 den sikkerhedsvurderingsrapport, der sammen med ansøgningen om godkendelse af de operationelle regler skal fremsendes til TBST.

Letbanetog: Ansøgning om typegodkendelse og ibrugtagningstilladelsen for Tango-letbanetoget forventes at være på plads om få dage. Ansøgning for Variobahn-letbanetoget fremsendes i uge 21, hvorefter TBST har fire ugers sagsbehandlingstid.

Tango er det største af to togtyper, der især skal betjene strækningerne til Grenaa og Odder, mens Variobahn er det mindre tog, der allerede kører på den indre strækning og også skal betjene strækningen mod Odder.

Tekniske sikkerhedsregler: To af fire nye tekniske sikkerhedsregler er fremsendt til assessor. Den tredje sikkerhedsregel fremsendes i uge 20, mens den fjerde og sidste færdiggøres i uge 21. Derefter udarbejder assessor den sikkerhedsvurderingsrapport, der skal indgå i ansøgningen til TBST.

De tekniske regler er regelgrundlaget for det fremtidige vedligehold af Letbanen og den største udfordring i godkendelsesarbejdet.

Infrastruktur: Der udestår enkelte spørgsmål fra assessor, der skal besvares, inden assessor kan udarbejde den sikkerhedsvurderingsrapport, der skal indgå i ansøgningen til TBST.

Sikkerhedsledelsessystem: Aarhus Letbane har indsendt ansøgning til TBST om at blive infrastrukturforvalter på Odderbanen.

Strækningen mod Grenaa: Grenaabanen er teknisk færdigbygget med skinneanlæg, kørestrøm, signalanlæg og omformerstationer. Der udestår således finish-arbejder på perroner og stationer samt godkendelse af TBST til at køre med passagerer på strækningen.

Tidsplan

Da Aarhus Letbane endnu ikke har indsendt alle ansøgninger, TBST efterfølgende har brug for tid til sagsbehandling og Aarhus Letbane skal have en ibrugtagningstilladelse for at gennemføre de afsluttende funktionstests af Odderbanen, kan Odderbanen ikke åbne på denne side af skolernes sommerferie.

Fremdriften i godkendelsesarbejdet tyder i stedet på, at Odderbanen kan åbnes for passagerdrift i løbet af sommeren. En præcis åbningsdato er dog ikke mulig at fastsætte, før alle ansøgninger er indsendt og efterfølgende godkendt. Planen er at åbne Odderbanen, straks den er klar og efterfølgende markere åbningen sammen med Odder Kommune, når alle er vendt tilbage fra sommerferie.

– Vi befinder os i en kompleks proces med flere aktører, der gør det umuligt at arbejde med præcise datoer. Sammenlignet med den indre strækning, hvor letbanetogene kører på sigt, er Odder- og Grenaabanen traditionelle jernbaner med andre og mere omfattende godkendelsesprocesser og sikkerhedskrav. Alle involverede parter arbejder intensivt på at få godkendt først Odder- og derefter Grenaabanen, og vores mål er fortsat, at begge strækninger kan åbne i 2018, siger Aarhus Letbanes direktør Michael Borre.

Når alle ansøgninger endnu ikke er indsendt til TBST, skyldes det flere faktorer:

  • Aflysningen af den planlagte åbning i september 2017 udløste i sig selv en forsinkelse på tre måneder.
  • Da Aarhus Letbane fik godkendt den indre strækning i december 2017, skete det på 58 vilkår, som Aarhus Letbane efterfølgende har arbejdet på at lukke.
  • For at undgå yderligere forsinkelser, er kravene til ansøgningsmateriale og dokumentation skærpet.

– Udover de afledte forsinkelser af aflysningen tilbage i september, bruger vi ekstra ressourcer på at gøre ansøgningerne så komplette som muligt. Det koster noget tid nu, men vinder forhåbentligt tid på den lange bane i form af færre opklarende spørgsmål og vilkår til en kommende godkendelse. I sidste ende giver det også letbanens kunder det bedste, sikreste og mest pålidelige produkt, forklarer Michael Borre.


Lignende nyheder...

_MG_8307aaaaaa

Letbanesporet ved Ringgadekrydset skal vedligeholdes

I weekenden den 17. – 19. februar vil letbanesporet ved Ringgadekrydset mellem Nordre Ringgade og Randersvej være delvist spærret. Letbanesporet i krydset mellem Nordre Ringgade ...
Læs mere
Passagertal_2023

Aarhus Letbane sætter ny passagerrekord

I 2023 nåede det samlede passagertal op på knap 5.8 millioner og det sætter igen passagerrekord for Aarhus Letbane. Med mere end 1.572.000 passagerer, der ...
Læs mere
snestorm_jan2024

Letbanen kører igen efter usædvanligt vintervejr

Mandag morgen var Aarhus Letbane igen tilbage til normal drift, efter at Østjylland blev ramt af usædvanligt vintervejr. Siden onsdag har de store snemængder skabt ...
Læs mere
_P8A8500aaaaaaaa_web

Flere afgange får passagererne til at strømme til

Sidste år i august trådte en ny køreplan i kraft, og det betød flere afgange fra Hornslet og Grenaa i myldretiden. Allerede et år senere ...
Læs mere
Testkoersel-Odderbanen-6

Planlagt vedligehold på Odder- og Grenaabanen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningerne mellem Grenaa og Østbanetorvet og mellem Odder og Aarhus H. I uge 25 ...
Læs mere
P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Passagererne sætter igen rekord i Letbanen

Med mere end 1.4 millioner passagerer i første kvartal sætter passagererne endnu en gang rekord. Passagertallet er det højeste for et første kvartal i Letbanens ...
Læs mere
Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.