fbpx

Letbanens drift forbedres på flere områder


Efter opstartsproblemer med Grenaa-strækningen fortsætter arbejdet med at forbedre drift og trafikinformation. Ny køreplan skal stabilisere driften.

Opstarten af letbanens sidste strækning mellem Aarhus og Grenaa den 30. april har budt på en del udfordringer. Kunderne har oplevet forsinkelser, aflysninger og mangelfuld information.

Siden har Aarhus Letbane arbejdet på at forbedre driften. Blandt andet ved midlertidigt at suspendere ekstra myldretidsture mellem Aarhus og Grenaa, indføre midlertidig halvtimesdrift mellem Aarhus H og Mårslet i stedet for kvartersdrift samt øge bemandingen i letbanens kontrolcenter med henblik på forbedret passagerinformation.

Initiativerne har i nogen grad forbedret driftssituationen – og der er flere på vej.

Den vigtigste er en ny og justeret køreplan, der skal gøre driften mere robust og forbedre rettidigheden markant. Da Aarhus Letbane indledte driften på strækningen mellem Aarhus og Odder var der også startvanskeligheder. En efterfølgende justering af køreplanen med få minutter løste problemerne – det er det samme, man vil gøre med Grenaa-strækningen.

Konkret vil den nye køreplan for Aarhus – Grenaa lægge nogle få minutter til rejsetiden. Dermed bliver det muligt at indhente mindre forsinkelser. Strækningen er enkeltsporet. Det har vist sig, at selv mindre forsinkelser er svære at indhente, men tværtimod ofte vokser og påvirker de øvrige linjer. Erfaringen fra Odder-strækningen er, at blot et par minutters ekstra luft i køreplanen de rigtige steder løser mange problemer.

Den nye køreplan tager også højde for skiftetider mellem L1 og L2 i Lystrup. Passagerer fra Grenaa skal være sikre på at kunne nå førstkommende afgang mod Skejby, når de skifter på Lystrup Station. I de første fire uger med drift af Grenaa-strækningen har det ikke altid været tilfældet.

Den nye køreplan for L1 ventes indført 30. juni. Samtidig begynder Letbanen igen at køre kvartersdrift mellem Aarhus H og Mårslet på hverdage.

En afgørende forudsætning for stabil drift er en velfungerende infrastruktur. I opstartsfasen har der både været problemer med overkørsler og signalanlæg. Sammen med Letbanens leverandører er vi ved at ’luge ud’ i disse tekniske fejl, som der bliver stadig færre af.

Fokus på trafikinformation

En utilsigtet konsekvens af driftsproblemerne er, at trafikinformationen til passagererne har været mangelfuld. Blandt andet kan det bagvedliggende IT-system ikke sende information om forsinkelser ud på infoskærmene på perronerne, dels har letbanens kontrolcenter ikke haft tid til at informere Midttrafiks Kundecenter i tilstrækkeligt omfang. Også informationer via perronernes højttalere har været mangelfuld.

Resultatet har været utilfredsstillende for kunderne – og belastet Midttrafiks kundecenter med mange utilfredse kundehenvendelser, som det har været svært at svare præcist på.

Aarhus Letbane arbejder i to spor for at forbedre trafikinformationen. Dels foretages der ændringer i det bagvedliggende IT-system, dels skal en workshop for Aarhus Letbane, operatøren Keolis og trafikselskabet Midttrafik forbedre det interne samarbejde og derved kvaliteten af informationen til kunderne.

– Tilsammen vil disse tiltag forbedre både drift og trafikinformation. Det er svært at sætte en præcis dato for, hvornår den fulde effekt slår igennem, men alene den nye køreplan 30. juni forventer jeg giver en mærkbar forbedring for kunderne. Samtidig får vi hele tiden mere erfaring i at køre på det samlede letbanesystem, og det har erfaringsmæssigt også positiv betydning for driften. Kigger vi på vores aktuelle driftsstatistikker, bevæger vi os allerede i den rigtige retning, siger Aarhus Letbanes direktør Michael Borre.


Lignende nyheder...

_P8A8500aaaaaaaa_web

Flere afgange får passagererne til at strømme til

Sidste år i august trådte en ny køreplan i kraft, og det betød flere afgange fra Hornslet og Grenaa i myldretiden. Allerede et år senere ...
Læs mere
Testkoersel-Odderbanen-6

Planlagt vedligehold på Odder- og Grenaabanen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningerne mellem Grenaa og Østbanetorvet og mellem Odder og Aarhus H. I uge 25 ...
Læs mere
P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Passagererne sætter igen rekord i Letbanen

Med mere end 1.4 millioner passagerer i første kvartal sætter passagererne endnu en gang rekord. Passagertallet er det højeste for et første kvartal i Letbanens ...
Læs mere
odder_1280x500

Planlagt vedligehold mellem Odder og Aarhus H

I uge 16 vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningen mellem Odder og Aarhus H. Vedligeholdelsesarbejdet udføres hovedsageligt i nattetimerne for at undgå at ...
Læs mere
Letbanen-Grenaa-Tango

Køreledningsmast beskadiget ved Ryomgård

I forbindelse med vedligehold på Grenaabanen er en køreledningsmast beskadiget. Under nattens vedligeholdelsesarbejder har Aarhus Letbanes (AAL) vedligeholdelsesentreprenør ramt en køreledningsmast. Masten er beskadiget og ...
Læs mere
Vedligeholdkampagne-marts-2021-web

Planlagt vedligehold på hele Letbanestrækningen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på hele strækningen mellem Grenaa og Odder. I ugerne 11 og 12 arbejdes der mellem ...
Læs mere
Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.