2019

Drift-jan-feb2018

Handlingsplan for stabilisering af driften – Opdateret

Aktuelle igangsatte projekter for stabilisering af driften med fokus på årsager/konsekvenser, løsninger og tidsplaner.
Læs mere
Aarhus-H-morgentrafik-til-web

Positiv udvikling i driften for november

Driftsopgørelsen for november viser en stigning i både pålidelighed og rettidighed.
Læs mere
Beredskab-til-kulde-beskaaret

Iskørsel planlagt de næste 4 dage

Vejrudsigten for de kommende dage varsler ifølge DMI mere vinterligt vejr med temperaturer omkring frysepunkter og fortsat fugtigt vejr. Det betyder risiko for isdannelser på ...
Læs mere
Alleviate-paasmoering-beskaaret

Nye metoder giver færre glatte skinner under løvfald

Når skoven falmer trindt om land, skaber nedfaldne blade et glat underlag og giver dermed trafikale udfordringer. Efter sidste års erfaringer har Aarhus Letbane i ...
Læs mere
status-9april2018

Banedanmark undersøger lydniveau fra klokker ved overkørslerne i Risskov

Overkørslerne i Risskov omkring den kommende station Risskov Strandpark er blevet opgraderet og ændret.
Læs mere
AarhusH-Grenaa

Flere rejser med Letbanen

Midttrafiks opgørelse af passagertællinger for Letbanen viser en væsentlig stigning i antallet af passagerer for 3. kvartal.
Læs mere
Vidste-du_Kunder-i-fokus_beskaaret

Vidste du…

Øjeblikkelig besked om rejsegaranti, hvis Letbanen forsinker dig mere end 20 minutter, bedre skiltning i letbanetogenes flexarealer – og et digitalt Ungdomskort. Det er tre ...
Læs mere
Langs-med-banen_Passagertaellinger_beskaaret

Nye passagertal på vej

Tredje kvartal 2019 var det første hele kvartal med drift på alle Letbanens strækninger. Men hvor mange rejste med letbanetogene i perioden?
Læs mere
Artikel3_etape2_alternativ

Status på etape 2: Et stop tættere på en færdig plan

Rambøll er valgt som rådgiver til at afklare Letbanens etape 2 og dens miljøpåvirkninger nærmere. Staten har bevilliget 40 millioner kroner til det arbejde, som ...
Læs mere
Letbanen-solnedgang_rudehavvej

Nyt stationsområde på vej i Odder

Der er en spændende udvikling i gang i Odder omkring Rude Havvej, efter at lokalplanen for et nyt erhvervs- og stationsområde blev godkendt i sommeren ...
Læs mere
Langs-med-banen_Norddjurs_beskaaret

Letbanen binder Norddjurs bedre sammen

Selvom antallet af kilometer ikke ændrer sig, synes afstandene i Norddjurs Kommune alligevel mindre nu. Det betyder, at flere kan tage hul på pendlerlivet.
Læs mere
Artikel-2_Information_beskaaret

Nu kan du følge din letbaneafgang på mobilen

For at forbedre informationen til kunderne er også forsinkede og aflyste letbanetog nu synlige på rejseplanen.dk og i appen Midttrafik Live. Aarhus Letbane har ansat ...
Læs mere
Artikel1_Driftsstatus_beskaaret

Her driller teknikken og sådan skal det løses

Mange østjyder oplever fortsat udsving i Letbanens drift, især på Grenaa-strækningen. Direktør Michael Borre forstår deres frustrationer og arbejder sammen med sine kolleger på højtryk ...
Læs mere
Aarhus-H-morgenafgang

Ekspert udtaler, at Letbanen er blandt de bedste i Europa

Ifølge Kresten Schultz Jørgensen er letbanen i Aarhus blandt de mest pålidelige i Europa.
Læs mere
Drift-status-24maj

Driftopgørelsen for oktober viser et mindre fald i antallet af gennemførte afgange på 95,30 procent mod 96,69 procent i september. Udviklingen i rettidigheden har udviklet ...
Læs mere
Mod-Odder_aug2018

På grund af ekstraordinær behov for vedligeholdelse af Letbanetog, vil der være enkelte aflysninger i uge 46.
Læs mere
Odder-ansgn-afl

Morgentrafikken blev afviklet efter planen torsdag. Som meddelt i går, gennemførte Aarhus Letbane iskørsel på Grenaabanen og Odderbanen.
Læs mere
Genrebillede

Opdatering kl. 16.30

Midttrafik har nu etableret et beredskab, så passagerne kan transporteres med busser, hvis der torsdag morgen er problemer med togtrafikken.
Læs mere
100-pct-april2018

Skift fra sommertid til normaltid gav driftsforstyrrelse

Søndag den 27. oktober 2019 oplevede passagererne på letbanen, at skiltningen på togene og perronerne ikke viste korrekt destination og tid.
Læs mere
Rolighedsvej

Hop ikke over hegnet – der kommer letbanetog

Badegæster hopper over hegnet ved den afspærrede letbaneovergang ved Rolighedsvej i Risskov – men det er livsfarligt at krydse sporene her. Benyt i stedet ...
Læs mere
Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.