Aarhus Letbane har indsendt ansøgning for letbanetog


Arbejdet med at få godkendt Odder- og Grenaabanen fortsætter. Aarhus Letbane har indsendt ansøgning om typegodkendelse af de store Tango-letbanetog.

Der er fortsat god fremdrift i arbejdet med at opnå godkendelse af Odder- og Grenaabanen. Herunder følger en aktuel status på de seks områder, som godkendelsesarbejdet omfatter:

Operationelle Regler: Assessor er nu så langt med sikkerhedsvurderingsrapporten, at ansøgningsmaterialet forventes snart at kunne afsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST).

Letbanetog: Ansøgningen for Aarhus Letbanes anden togtype, Tango, er nu afsendt til TBST. Tango er større og kan køre hurtigere end det letbanetog af typen Variobahn, der har kørt i Aarhus siden åbningen den 21. december 2017. Når Tango er godkendt, kan det også – hvis behovet opstår – benyttes på den indre strækning i Aarhus.

Sagsbehandlingstiden hos TBST forventes at være ca. tre uger.

Tekniske regler: Aarhus Letbane har udarbejdet et nyt argumentationsnotat vedr. mængden af tekniske sikkerhedsregler, som der søges godkendelse til i forbindelse med Odderbanen.

De fire tekniske regler, der som minimum skal godkendes, er færdigudarbejdet af Aarhus Letbane. Materialet fremsendes til assessor i uge 15 sammen med den overordnede beskrivelse af regelgrundlaget.

Infrastruktur: ASAL-konsortiet har afleveret al dokumentation til Aarhus Letbane, der nu færdiggør det samlede materiale, og derefter fremsender dette samt ansøgning om ibrugtagningstilladelse til assessor. Derefter går assessor i gang med at udarbejde en sikkerhedsvurderingsrapport til brug for ansøgningen til TBST.   

Sikkerhedsledelsessystem: Aarhus Letbane følger den aftalte plan for opdatering af risikoprofilen og har i den forbindelse afholdt flere risiko-workshops. Risikoprofilen tager udgangspunkt i, at ikke alle Tekniske Regler er udarbejdet, men udelukkende de som Aarhus Letbane vurderer er nødvendige og tilstrækkelige.   

Strækningen mod Grenaa: Anlægsarbejdet på Grenaabanen forventes fortsat at være afsluttet med udgangen af april. Der er etableret køreledningsanlæg på hele strækningen og alle omformerstationer er testede og klar. Bortset fra mindre arbejder på en række stationer, er det således overvejende testkørsler og godkendelse af strækning og køretøjer, der udestår for strækningen mod Grenaa.


Lignende nyheder...

Testkoersel-Odderbanen-6

Planlagt vedligehold på Odder- og Grenaabanen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningerne mellem Grenaa og Østbanetorvet og mellem Odder og Aarhus H. I uge 25 …

Læs mere
P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Passagererne sætter igen rekord i Letbanen

Med mere end 1.4 millioner passagerer i første kvartal sætter passagererne endnu en gang rekord. Passagertallet er det højeste for et første kvartal i Letbanens …

Læs mere
odder_1280x500

Planlagt vedligehold mellem Odder og Aarhus H

I uge 16 vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningen mellem Odder og Aarhus H. Vedligeholdelsesarbejdet udføres hovedsageligt i nattetimerne for at undgå at …

Læs mere
Letbanen-Grenaa-Tango

Køreledningsmast beskadiget ved Ryomgård

I forbindelse med vedligehold på Grenaabanen er en køreledningsmast beskadiget. Under nattens vedligeholdelsesarbejder har Aarhus Letbanes (AAL) vedligeholdelsesentreprenør ramt en køreledningsmast. Masten er beskadiget og …

Læs mere
Vedligeholdkampagne-marts-2021-web

Planlagt vedligehold på hele Letbanestrækningen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på hele strækningen mellem Grenaa og Odder. I ugerne 11 og 12 arbejdes der mellem …

Læs mere
Aarhus-H-morgentrafik-til-web

2022 blev et rekordår for passagererne

For fjerde kvartal i træk sætter passagererne rekord, og dermed bliver det samlede passagertal for 2022 det bedste resultat i Letbanens historie.

Læs mere
Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.