Aarhus Letbane har indsendt ansøgning for letbanetog


Arbejdet med at få godkendt Odder- og Grenaabanen fortsætter. Aarhus Letbane har indsendt ansøgning om typegodkendelse af de store Tango-letbanetog.

Der er fortsat god fremdrift i arbejdet med at opnå godkendelse af Odder- og Grenaabanen. Herunder følger en aktuel status på de seks områder, som godkendelsesarbejdet omfatter:

Operationelle Regler: Assessor er nu så langt med sikkerhedsvurderingsrapporten, at ansøgningsmaterialet forventes snart at kunne afsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST).

Letbanetog: Ansøgningen for Aarhus Letbanes anden togtype, Tango, er nu afsendt til TBST. Tango er større og kan køre hurtigere end det letbanetog af typen Variobahn, der har kørt i Aarhus siden åbningen den 21. december 2017. Når Tango er godkendt, kan det også – hvis behovet opstår – benyttes på den indre strækning i Aarhus.

Sagsbehandlingstiden hos TBST forventes at være ca. tre uger.

Tekniske regler: Aarhus Letbane har udarbejdet et nyt argumentationsnotat vedr. mængden af tekniske sikkerhedsregler, som der søges godkendelse til i forbindelse med Odderbanen.

De fire tekniske regler, der som minimum skal godkendes, er færdigudarbejdet af Aarhus Letbane. Materialet fremsendes til assessor i uge 15 sammen med den overordnede beskrivelse af regelgrundlaget.

Infrastruktur: ASAL-konsortiet har afleveret al dokumentation til Aarhus Letbane, der nu færdiggør det samlede materiale, og derefter fremsender dette samt ansøgning om ibrugtagningstilladelse til assessor. Derefter går assessor i gang med at udarbejde en sikkerhedsvurderingsrapport til brug for ansøgningen til TBST.   

Sikkerhedsledelsessystem: Aarhus Letbane følger den aftalte plan for opdatering af risikoprofilen og har i den forbindelse afholdt flere risiko-workshops. Risikoprofilen tager udgangspunkt i, at ikke alle Tekniske Regler er udarbejdet, men udelukkende de som Aarhus Letbane vurderer er nødvendige og tilstrækkelige.   

Strækningen mod Grenaa: Anlægsarbejdet på Grenaabanen forventes fortsat at være afsluttet med udgangen af april. Der er etableret køreledningsanlæg på hele strækningen og alle omformerstationer er testede og klar. Bortset fra mindre arbejder på en række stationer, er det således overvejende testkørsler og godkendelse af strækning og køretøjer, der udestår for strækningen mod Grenaa.


Lignende nyheder...

_MG_8307aaaaaa

Letbanesporet ved Ringgadekrydset skal vedligeholdes

I weekenden den 17. – 19. februar vil letbanesporet ved Ringgadekrydset mellem Nordre Ringgade og Randersvej være delvist spærret. Letbanesporet i krydset mellem Nordre Ringgade ...
Læs mere
Passagertal_2023

Aarhus Letbane sætter ny passagerrekord

I 2023 nåede det samlede passagertal op på knap 5.8 millioner og det sætter igen passagerrekord for Aarhus Letbane. Med mere end 1.572.000 passagerer, der ...
Læs mere
snestorm_jan2024

Letbanen kører igen efter usædvanligt vintervejr

Mandag morgen var Aarhus Letbane igen tilbage til normal drift, efter at Østjylland blev ramt af usædvanligt vintervejr. Siden onsdag har de store snemængder skabt ...
Læs mere
_P8A8500aaaaaaaa_web

Flere afgange får passagererne til at strømme til

Sidste år i august trådte en ny køreplan i kraft, og det betød flere afgange fra Hornslet og Grenaa i myldretiden. Allerede et år senere ...
Læs mere
Testkoersel-Odderbanen-6

Planlagt vedligehold på Odder- og Grenaabanen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningerne mellem Grenaa og Østbanetorvet og mellem Odder og Aarhus H. I uge 25 ...
Læs mere
P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Passagererne sætter igen rekord i Letbanen

Med mere end 1.4 millioner passagerer i første kvartal sætter passagererne endnu en gang rekord. Passagertallet er det højeste for et første kvartal i Letbanens ...
Læs mere
Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.