God fremdrift på godkendelsesarbejdet for Odder- og Grenaabanen


Aarhus Letbane forventer at ansøge om godkendelse af det ene af to togtyper inden påske. Tidsplanen er afklaret med både assessor og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Aarhus Letbane og assessor arbejder fortsat intensivt på at opnå godkendelse af Odder- og Grenaabanen. Herunder følger en aktuel status på de seks områder, som godkendelsesarbejdet omfatter:

Operationelle Regler: Arbejdet med at lukke assesseringen af de Operationelle Regler fortsætter; Aarhus Letbane besvarer aktuelt spørgsmål fra assessor. Når assesseringen er afsluttet, udarbejdes der en sikkerhedsvurderingsrapport som indgår i ansøgningsmaterialet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST).

Fremdriften i arbejdet er god og kan give letbanens operatør, Keolis, bedre tid til den teoretiske uddannelse af letbaneførerne. 

Letbanetog: Ansøgningen for det første letbanetog af typen Tango sendes til TBST før påske. Tre uger senere kan ansøgningen for det andet af letbanens to letbanetogtyper, Variobahn, også sendes til TBST. Denne tidsplan er afklaret med assessor og TBST.

Tekniske regler: Aarhus Letbane er ved at opdatere argumentationen for, hvilke tekniske sikkerhedsregler Aarhus Letbane ønsker skal indgå i ansøgningen. Assessors observationer er besvaret af Aarhus Letbane og opdatering af normerne (regelgrundlaget) for de tekniske regler pågår.

Infrastruktur: Aarhus Letbane forventer at fremsende opdateret dokumentation for infrastruktur og ibrugtagningstilladelse til assessor i første del af april. Derefter begynder assessor at udarbejde sikkerhedsvurderingsrapport til brug for ansøgning.

Sikkerhedsledelsessystemet: Aarhus Letbane har fremsendt en plan for opdatering af risikoprofilen til TBST, herunder hvilke rettelser, der vil blive foretaget i dokumenter og ansøgning. TBST har tilkendegivet, at man er enige i, hvilke emner der er væsentlige.

Strækningen mod Grenaa: Anlægsarbejdet på Grenaabanen forventes at være afsluttet med udgangen af april. Aktuelt er der etableret køreledningsanlæg på hele strækningen og alle transformerstationer er testede og klar. Bortset fra mindre arbejder på en række stationer, er det således overvejende testkørsler og godkendelse af strækning og køretøjer, der udestår for strækningen mod Grenaa.


Lignende nyheder...

AAL_pressefoto

5-års fødselsdag og 25 mio. passagerer

Letbanen kan fejre 5-års fødselsdag den 30. april 2024. Over to dage bliver fødselsdagen markeret med ministerbesøg, gratis rejser og happenings for passagerne i togene ...
Læs mere
_MG_8307aaaaaa

Letbanesporet ved Ringgadekrydset skal vedligeholdes

I weekenden den 17. – 19. februar vil letbanesporet ved Ringgadekrydset mellem Nordre Ringgade og Randersvej være delvist spærret. Letbanesporet i krydset mellem Nordre Ringgade ...
Læs mere
Passagertal_2023

Aarhus Letbane sætter ny passagerrekord

I 2023 nåede det samlede passagertal op på knap 5.8 millioner og det sætter igen passagerrekord for Aarhus Letbane. Med mere end 1.572.000 passagerer, der ...
Læs mere
snestorm_jan2024

Letbanen kører igen efter usædvanligt vintervejr

Mandag morgen var Aarhus Letbane igen tilbage til normal drift, efter at Østjylland blev ramt af usædvanligt vintervejr. Siden onsdag har de store snemængder skabt ...
Læs mere
_P8A8500aaaaaaaa_web

Flere afgange får passagererne til at strømme til

Sidste år i august trådte en ny køreplan i kraft, og det betød flere afgange fra Hornslet og Grenaa i myldretiden. Allerede et år senere ...
Læs mere
Testkoersel-Odderbanen-6

Planlagt vedligehold på Odder- og Grenaabanen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningerne mellem Grenaa og Østbanetorvet og mellem Odder og Aarhus H. I uge 25 ...
Læs mere
Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.