God fremdrift på godkendelsesarbejdet for Odder- og Grenaabanen


Aarhus Letbane forventer at ansøge om godkendelse af det ene af to togtyper inden påske. Tidsplanen er afklaret med både assessor og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Aarhus Letbane og assessor arbejder fortsat intensivt på at opnå godkendelse af Odder- og Grenaabanen. Herunder følger en aktuel status på de seks områder, som godkendelsesarbejdet omfatter:

Operationelle Regler: Arbejdet med at lukke assesseringen af de Operationelle Regler fortsætter; Aarhus Letbane besvarer aktuelt spørgsmål fra assessor. Når assesseringen er afsluttet, udarbejdes der en sikkerhedsvurderingsrapport som indgår i ansøgningsmaterialet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST).

Fremdriften i arbejdet er god og kan give letbanens operatør, Keolis, bedre tid til den teoretiske uddannelse af letbaneførerne. 

Letbanetog: Ansøgningen for det første letbanetog af typen Tango sendes til TBST før påske. Tre uger senere kan ansøgningen for det andet af letbanens to letbanetogtyper, Variobahn, også sendes til TBST. Denne tidsplan er afklaret med assessor og TBST.

Tekniske regler: Aarhus Letbane er ved at opdatere argumentationen for, hvilke tekniske sikkerhedsregler Aarhus Letbane ønsker skal indgå i ansøgningen. Assessors observationer er besvaret af Aarhus Letbane og opdatering af normerne (regelgrundlaget) for de tekniske regler pågår.

Infrastruktur: Aarhus Letbane forventer at fremsende opdateret dokumentation for infrastruktur og ibrugtagningstilladelse til assessor i første del af april. Derefter begynder assessor at udarbejde sikkerhedsvurderingsrapport til brug for ansøgning.

Sikkerhedsledelsessystemet: Aarhus Letbane har fremsendt en plan for opdatering af risikoprofilen til TBST, herunder hvilke rettelser, der vil blive foretaget i dokumenter og ansøgning. TBST har tilkendegivet, at man er enige i, hvilke emner der er væsentlige.

Strækningen mod Grenaa: Anlægsarbejdet på Grenaabanen forventes at være afsluttet med udgangen af april. Aktuelt er der etableret køreledningsanlæg på hele strækningen og alle transformerstationer er testede og klar. Bortset fra mindre arbejder på en række stationer, er det således overvejende testkørsler og godkendelse af strækning og køretøjer, der udestår for strækningen mod Grenaa.


Lignende nyheder...

_P8A8500aaaaaaaa_web

Flere afgange får passagererne til at strømme til

Sidste år i august trådte en ny køreplan i kraft, og det betød flere afgange fra Hornslet og Grenaa i myldretiden. Allerede et år senere …

Læs mere
Testkoersel-Odderbanen-6

Planlagt vedligehold på Odder- og Grenaabanen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningerne mellem Grenaa og Østbanetorvet og mellem Odder og Aarhus H. I uge 25 …

Læs mere
P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Passagererne sætter igen rekord i Letbanen

Med mere end 1.4 millioner passagerer i første kvartal sætter passagererne endnu en gang rekord. Passagertallet er det højeste for et første kvartal i Letbanens …

Læs mere
odder_1280x500

Planlagt vedligehold mellem Odder og Aarhus H

I uge 16 vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på strækningen mellem Odder og Aarhus H. Vedligeholdelsesarbejdet udføres hovedsageligt i nattetimerne for at undgå at …

Læs mere
Letbanen-Grenaa-Tango

Køreledningsmast beskadiget ved Ryomgård

I forbindelse med vedligehold på Grenaabanen er en køreledningsmast beskadiget. Under nattens vedligeholdelsesarbejder har Aarhus Letbanes (AAL) vedligeholdelsesentreprenør ramt en køreledningsmast. Masten er beskadiget og …

Læs mere
Vedligeholdkampagne-marts-2021-web

Planlagt vedligehold på hele Letbanestrækningen

I de kommende uger vil Aarhus Letbane arbejde med vedligeholdelsesopgaver på hele strækningen mellem Grenaa og Odder. I ugerne 11 og 12 arbejdes der mellem …

Læs mere
Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.