Bestyrelse Og Letbaneraad

Langs med banen

Nye ansigter i bestyrelse og letbaneråd

Efter kommunal- og regionsvalget i november 2017 er der nu skiftet ud på posterne i Aarhus Letbanes bestyrelse og Letbanerådet.

Aarhus Letbane er ejet af Aarhus Kommune og Region Midtjylland, men en række østjyske kommuner er involveret i de videre visioner for banen. 

Bestyrelsen: Rolle og medlemmer

Bestyrelsen i Aarhus Letbane leder selskabet Aarhus Letbane I/S, som står for anlæg, drift og vedligehold af Aarhus Letbane. De syv medlemmer er udpeget af selskabets to ejere, Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Medlemmerne af bestyrelsen er nu:

 • Steen Stavnsbo (formand), erhvervsmand og tidligere medlem af Aarhus Byråd
 • Arne Lægaard (V) (næstformand), medlem af udvalget for regional udvikling og værdibaseret styring, Region Midtjylland
 • Flemming Knudsen (A), næstformand i udvalget for regional udvikling, Region Midtjylland
 • Jørgen Nørby (V), formand i udvalget for regional udvikling og medlem af udvalget for bæredygtig vækst, Region Midtjylland
 • Bünyamin Simsek (V), byrådsmedlem og Rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
 • Keld Hvalsø Nedergaard (EL), byrådsmedlem og formand for Teknisk Udvalg, Aarhus Kommune
 • Jan Ravn Christensen (SF), byrådsmedlem og medlem af Teknisk Udvalg, Aarhus Kommune

Letbanerådet: Rolle og medlemmer

Letbanerådets rolle er at lede Letbanesamarbejdet, som står bag planerne om letbaneudbygningen i Østjylland. Blandt andet er det Letbanesamarbejdet, der står bag ’Samspil 2025’, som er visionen for udbygningen af Letbanen.

Med i samarbejdet er kommunerne Aarhus, Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs samt Region Midtjylland og Midttrafik. Hver part udpeger et politisk medlem af Letbanerådet.

Medlemmerne af Letbanerådet er nu:

 • Anders Kühnau (A) (formand), regionrådsformand, Region Midtjylland
 • Ango Winther (A), medlem af Teknisk Udvalg, Aarhus Kommune
 • Hans Okholm (F), formand for Plan- og Vejudvalget, Silkeborg Kommune
 • Jan Petersen (A), borgmester, Norddjurs Kommune
 • Jørgen Gaarde (A), borgmester, Skanderborg Kommune
 • Kirstine Bille (F), 2. viceborgmester, Syddjurs Kommune
 • Nils Borring (A), borgmester, Favrskov Kommune
 • Torben Hansen (A), borgmester, Randers Kommune
 • Uffe Jensen (V), borgmester, Odder Kommune
 • Mads Nikolajsen (F), medlem af bestyrelsen, Midttrafik