Odderbanen Test 2018

Status

To milepæle nået for fortsat drift i Aarhus og idriftsættelse mod Odder

Ny sikkerhedsvurderingsrapport sikrer fortsat kørsel på den indre strækning - arbejdet med at opnå godkendelse af Odder- og Grenaabanen fortsætter.

Der er fortsat fremdrift på arbejdet med dels at håndtere de vilkår, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) gav i forbindelse med godkendelsen af Aarhus Letbane på den indre strækning 20. december 2017, dels at opnå godkendelse af drift på Odder- og Grenaabanen.

Til de vilkår, der blev givet til kørsel på den indre strækning, har assessor udarbejdet en fornyet Sikkerhedsvurderingsrapport. Sammen med det samlede regelgrundlag for letbanens indre strækning (fra Aarhus H til Skejby) er rapporten fremsendt til TBST den 20. februar. Dermed har Aarhus Letbane fulgt den aftalte tidsplan og nået en vigtig milepæl, der sikrer fortsat kørsel på den indre strækning.

Hvad angår arbejdet med at opnå godkendelse af strækningen mod Odder/Lisbjerg Skole og derefter strækningen mod Grenaa, arbejdes der på seks områder:

Operationelle Regler: Godkendelsesprocessen for de Operationelle Regler er i gang; der udestår få rettelser og en opdatering af materialet.

Letbanetog: Godkendelsesprocessen af letbanetogene er godt i gang, men der udestår en række rettelser og en opdatering af materialet. Da der skal godkendes to togtyper, er omfanget større end ved godkendelsen af den indre strækning, hvor der kun benyttes én type letbanetog.

Tekniske regler:  De tekniske regler er på såkaldt kritisk vej, da det er dem, der senest bliver færdige, og hvor Aarhus Letbane fik alle vilkårene i forbindelse med godkendelsen i december. Derfor er der særlig opmærksomhed og ledelsesmæssigt fokus på dette område.

Infrastruktur: Godkendelsesprocessen af infrastruktur er i gang, og der udestår kun få rettelser og opdateringer. Væsentligste udestående er godkendelse ATP-systemet (Automatic Train Protection), der er nyt i forhold til godkendelsen af den indre strækning, hvor letbanetogene ikke benytter ATP.

Sikkerhedsledelsessystemet: Aarhus Letbane fremsendte den 16. februar ansøgning om udvidelse af letbanens driftsområde til også at omfatte strækningen mod Odder samt strækningen mellem Skejby og Lisbjerg Skole. Denne ansøgning er en vigtig milepæl frem mod den senere sikkerhedsgodkendelse af Aarhus Letbane som infrastrukturforvalter af disse strækninger.

Strækningen mod Grenaa: Der er god fremdrift på anlægsarbejdet - bl.a. er der etableret køreledningsanlæg på hele strækningen og alle transformerstationer er testede og klar. Strækningen forventes at være færdigbygget ultimo april.