Status 22Marts2018

Status

God fremdrift på godkendelsesarbejdet for Odder- og Grenaabanen

Aarhus Letbane forventer at ansøge om godkendelse af det ene af to togtyper inden påske. Tidsplanen er afklaret med både assessor og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Aarhus Letbane og assessor arbejder fortsat intensivt på at opnå godkendelse af Odder- og Grenaabanen. Herunder følger en aktuel status på de seks områder, som godkendelsesarbejdet omfatter:

Operationelle Regler: Arbejdet med at lukke assesseringen af de Operationelle Regler fortsætter; Aarhus Letbane besvarer aktuelt spørgsmål fra assessor. Når assesseringen er afsluttet, udarbejdes der en sikkerhedsvurderingsrapport som indgår i ansøgningsmaterialet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST).

Fremdriften i arbejdet er god og kan give letbanens operatør, Keolis, bedre tid til den teoretiske uddannelse af letbaneførerne. 

Letbanetog: Ansøgningen for det første letbanetog af typen Tango sendes til TBST før påske. Tre uger senere kan ansøgningen for det andet af letbanens to letbanetogtyper, Variobahn, også sendes til TBST. Denne tidsplan er afklaret med assessor og TBST.

Tekniske regler: Aarhus Letbane er ved at opdatere argumentationen for, hvilke tekniske sikkerhedsregler Aarhus Letbane ønsker skal indgå i ansøgningen. Assessors observationer er besvaret af Aarhus Letbane og opdatering af normerne (regelgrundlaget) for de tekniske regler pågår.

Infrastruktur: Aarhus Letbane forventer at fremsende opdateret dokumentation for infrastruktur og ibrugtagningstilladelse til assessor i første del af april. Derefter begynder assessor at udarbejde sikkerhedsvurderingsrapport til brug for ansøgning.

Sikkerhedsledelsessystemet: Aarhus Letbane har fremsendt en plan for opdatering af risikoprofilen til TBST, herunder hvilke rettelser, der vil blive foretaget i dokumenter og ansøgning. TBST har tilkendegivet, at man er enige i, hvilke emner der er væsentlige.

Strækningen mod Grenaa: Anlægsarbejdet på Grenaabanen forventes at være afsluttet med udgangen af april. Aktuelt er der etableret køreledningsanlæg på hele strækningen og alle transformerstationer er testede og klar. Bortset fra mindre arbejder på en række stationer, er det således overvejende testkørsler og godkendelse af strækning og køretøjer, der udestår for strækningen mod Grenaa.